• STUDIUM
  • Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

SZZ


Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří dílčích zkoušek a následné obhajoby:


1) Teoretické koncepce historické sociologie

2) Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat

3) Povinně-volitelný blok

A. Teorie sociální změny a modernizačních procesů

B. Historická sociologie kultury a každodennosti

C. Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů

4) Obhajoba diplomové práce


Znění státnicových otázek


Ad 1: Teoretické koncepce historické sociologie

Ad 2: Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat

Ad 3: Pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce 2011/2012 a dříve // pro studenty zahajující studium v ak. roce 2012/2013 či později:

A: Sociální struktura a dynamika // Teorie sociální změny a modernizačních procesů

B: Kulturní dějiny a sociologie volného času // Historická sociologie kultury a každodennosti

C: Historická sociologie politiky, nacionalismu a občanské společnosti // Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů


Přihláška k SZZ


Ke státním závěrečným zkouškám je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, úspěšném zakončení všech povinných předmětů a splnění dvou (potažmo tří) předmětů z jednoho ze tří povinně-volitelných bloků.


Studenti historické sociologie se hlásí ke všem částem státní zkoušky najednou. To znamená, že v jediné přihlášce oznamují vybraný termín jak pro státní zkoušku z teoretických koncepcí, metod výzkumu i volitelného bloku (která probíhá v řádném termínu najednou), tak pro obhajobu diplomové práce (pro niž mohou zvolit termín stejný nebo pozdější).


Rovněž je nutné přihlásit se na termín SZZ a obhajob v SIS.


Studenti, kteří u SZZ neuspěli, musí podat novou přihlášku, ve které se přihlásí na opravný termín dané části SZZ, kterou opakují.


Přihláška ke SZZ a k obhajobě DP je závazná. Nedostavení se na přihlášený termín bude v souladu se studijním řádem posuzováno jako propadnutí termínu.Postup pro odevzdávání přihlášky


1. Stáhněte si a řádně vyplňte formulář přihlášky:

a) pro studující, kteří zahájili studium v akademickém roce 2011/2012 a dříve tento: formulář I.

b) pro studující, kteří zahájili studium v akademickém roce 2012/2013 a později tento: formulář II.

2. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v úředních hodinách tajemnici pracoviště, a to nejpozději k termínu stanoveným harmonogramem akademického roku.


Nejbližší termín pro podání přihlášky ke SZZ a obhajobě je pátek 5. května 2017.


Poslední změna: 1. únor 2017 11:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356


konzultační hodiny vyučujících


Jak k nám