• Aktuality

Aktuality


Doc. Vitalij Repin, CSc., Běloruská státní univerzita, Minsk: Socialistická minulost jako výzkumný projekt běloruských a českých badatelů: dva modely historické paměti


Po rozpadu sovětského bloku povstala pro každou ze středo- nebo východoevropských zemí potřeba znovu definovat svou identitu a vyrovnat se s nedávnou socialistickou minulostí. Řada středoevropských, balkánských a pobaltských států si zvolila model důsledného a všestranného studia období totality. Naopak v některých východoevropských zemích, a obzvláště v Bělorusku, si paměť o socialistickém období stále zachovává rozměr nostalgického sentimentu a je vytlačená z oblasti badatelského zájmu a veřejné reflexe. V přednášce se vyznačí základní etapy a faktory formování symbolických center běloruských dějin po roce 1991. Budou rovněž definované společné a odlišné tendence formování a realizace paměťových praktik v České republice a Bělorusku.


Přednáška je v češtině.


Doc. Vitalij Repin, CSc. působí na katedře dějin jižních a západních Slovanů Historické fakulty Běloruské státní univerzity v Minsku. Oblasti badatelského zájmu: postsocialistická transformace, historická paměť a identita, každodennost socialismu, dějiny propagandy, mezinárodní vztahy ve Střední Evropě a na Balkánu, migrace, mobilita a mezikulturní komunikace.Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám