• Aktuality

Aktuality


9. února 2019

Přednáška M.A. Veroniky Pehe, Ph.D. Zlatá devadesátá? Paměť transformace z pohledu studentské generace roku 1989

Pracoviště Historické sociologie FHS UK Vás srdečně zve na přednášku Zlatá devadesátá? Paměť transformace z pohledu studentské generace roku 1989, kterou přednese M.A. Veronika Pehe, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR


Přednáška se uskuteční v rámci pravidelného kurzu Historicko-sociologické konfrontace HISO FHS UK v úterý 26. února 2018 v 17.00 v místnosti 2080 (Blok A, areál UK v Jinonicích).


Anotace a informace o přednášejícím:

Přednáška vychází z aktuálního rozsáhlého orálně-historického projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v jehož rámci bylo realizováno sto rozhovorů s bývalými studenty aktivními během událostí listopadu 1989. Zaměří se na vzpomínky na devadesátá léta mezi příslušníky generace, jež do nové doby vstupovala vybavena vysokoškolským vzděláním i vysokým společenským a morálním kapitálem získaným během revolučních aktivit. Bude zkoumat motiv pozitivního vzpomínání na subjektivní prožitek neohraničené svobody „divokých devadesátek“ a položí otázku, zda stejně tak jako hovoříme o postsocialistické nostalgii, můžeme nyní sledovat fenomén „transformační nostalgie“, zejména v kontextu sílící kritické recepce transformace 90. let ve veřejném diskurzu. Zároveň se zamyslí nad otázkou, jak může téma individualismu, jež se rovněž často promítalo do rozhovorů, přispět ke konceptualizaci dějin východoevropských systémových transformací.
M.A. Veronika Pehe, Ph.D. působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde je držitelkou Marie Curie Fellowship a rovněž spolupracuje s Centrem orální historie tamtéž. Doktorát obhájila v roce 2016 na School of Slavonic and East European Studies, University College London s dizertací o kulturní paměti předlistopadového režimu v České republice. Následně působila jako postdoktorandka na European University Institute ve Florencii. Zabývá se zejména nejnovějšími kulturními dějinami střední Evropy, audiovizuální kulturou, problematikou paměti a paměťové politiky a historií ekonomické transformace po roce 1989.Čas a datum konání přednášky: 26. února, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám