• Aktuality

Aktuality


18. září 2020

Kontakty

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Na rektorátu UK situaci monitoruje pro tyto účely zřízený štáb (včetně lékaře, virologa) a na všech 17 fakultách je určeno 17 koordinátorů. Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.


Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (pondělí–pátek 9–16 hod).


Kontaktní osoba na FHS UK:

Mgr. et Mgr. Nikola Skladanová


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.

Obrátit se můžete také na Nonstop help linky Státního zdravotnického ústavu:

  • +420 724 810 106

  • +420 725 191 367


Zkouškové období a výuka

Nedochází k žádným změnám v organizaci zkouškového období akademického roku 2019/2020, ani v zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021.

Důraz bude kladen na zvýšená hygienická preventivní opatření v průběhu zkoušek a také při pohybu studentů v prostorách fakult.


Akademické obřady – promoce a imatrikulace

Promoce: Dle mimořádného opatření MZDR 15757/2020-28 je stanovena výjimka z povinného zakrytí dýchacích cest pro osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých školách (bod 2 písm. h)). Akademici, jakož i studenti účastnící se promočního aktu, proto nebudou muset mít zakryté dýchací cesty ochrannými pomůckami.

Pro hosty účastnící se promoce však tato výjimka neplatí.


Imatrikulace: Během ceremoniálu bude omezeno pouze podávání rukou a to tak, že student složí imatrikulační slib pozvednutím ruky směrem k hlavici žezla a následně jen pokyne děkanovi, kterému pronese slovo "slibuji" bez podání ruky. Děkan na slib odpoví pokynutím hlavy, takže nedojde k podání ruky, jen k vzájemnému pokynutí hlavou.


Koleje a menzy

Od 1. 9. 2020 bude zahájen provoz ve všech stravovacích zařízení UK s výjimkou menzy Troja, která bude zprovozněna až v průběhu měsíce října 2020. Od 19. 9. 2020 bude zahájen provoz všech kolejí UK v obvyklém režimu.


UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař

Centra výdeje karet UK fungují bez omezení. Otvírací doba se řídí letním provozem.

Chill out zóna v Celetné 13 je přístupná návštěvníkům.

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení.

Od 1. 9. 2020 bude zahájen provoz SC Hostivař v běžném rozsahu, tedy včetně provozu bazénu.


V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na  .


Knihovna FHS UK

Knihovna FHS se otevře v polovině září 2020 v nové budově FHS na adrese Pátkova 5, Praha 8 – Libeň.


Všechny výpůjčky z jinonické knihovny jsou prodloužené do 15. 9. 2020. Ty knihy, které patří FHS, pokud možno opatrujte do konce výpůjční lhůty doma. Pokud je potřebujete nutně vrátit, domluvte se prosím e-mailem na .


Hlášení osob v karanténě

Žádáme Vás, abyste se hlásili v případě, že by Vám byla lékařem či krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. Kontaktní osobou pro tyto účely je Mgr. et Mgr. Nikola Skladanová, .


Tato opatření platí do odvolání a v případě dalších změn dle aktuální situace Vás budeme informovat.

Žádáme Vás o zachování klidného a racionálního přístupu a děkujeme za pochopení.


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

  • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné,

  • dodržovat základní hygienická pravidla,

  • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,

  • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál),

  • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku.


Foto: Shutterstock

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


vedoucí pracoviště


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám