Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Odborný asistent


Oborové zaměření: civilizacionistika, sociologie konfliktu, Blízký východ


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Odborné zaměření a oblasti expertizy:

Karel Černý se věnuje historické sociologii, sociologickým teoriím sociální změny a sociologii konfliktu, války a terorismu. Tématicky se zabývá především problematikou nestability současného Blízkého východu, ale také muslimskými menšinami v západních společnostech (včetně Česka) a souvisejícím tématem migrace a integrace obyvatel z převážně muslimských zemí na Západ.


Vzdělání:

2007 – 2011

Doktorské studium v oboru sociologie, Katedra sociologie FF UK

2000 – 2006

Magisterské studium sociologie, Katedra sociologie FF UK

              

Publikace:

Knihy, monografie:

 • ČERNÝ, K. Jezídové – komunita na útěku. Praha: Metropolitní univerzita a Nakladatelství Lidové noviny, 2017, ISBN 978-80-7422-589-5 (232 stran)

 • ČERNÝ, K. Velká nestabilita. Blízký východ a nerovnoměrná modernizace 1950-2015. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, ISBN 978-80-7422-541-7 (500 stran).

 • ČERNÝ, K. Instability in the Middle East. Structural Changes and Uneven Modernisation 1950-2015. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, ISBN 978-80-246-3427-2 (476 stran).

 • ČERNÝ, K.; TUREČEK, B. (eds.) Význam kmenové společnosti v 21. století. Praha: Metropolitní univerzita a Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

 • ČERNÝ, K. (ed.) Nad Evropou půlměsíc. Muslimové v Česku a západních společnostech. Praha: Karolinum, 2015

 • ČERNÝ, K. Svět politického islámu. Politické probuzení Blízkého východu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7422-166-8

 • ČERNÝ, K. Vzdělanostní společnost po česku? Rozhovory o životě a škole pro 21. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

 • ČERNÝ, K, GREGER, D., CHVÁL, M., WALTEROVÁ, E. Školství – věc (ne)veřejná. Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010.Kapitoly v kolektivních monografiích:

 • ČERNÝ, K. Muslimové imaginární a muslimové skuteční – pohled sociologa. In. Ondřej Beránek a Bronislav Ostřanský (eds.) Stíny minaretů. Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Praha: Academia, 2016, s. 60-72, ISBN 978-80-200-2630-9. ČERNÝ, K. Náboženské a politické tržiště (po)revolučního Egypta. In. Milan Hanyš a Johann P. Arnason (eds.) Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Toga/Scholia, 2016, s. 273-330, ISBN 978-80-7476-102-7. ČERNÝ, K. Arab Revolutions and Political Islam: A Structural Approach. In. Johann P. Arnason a Pawel Karolewski (eds.) Religion and Politics. European and Global Perspectives. Annual of European and Global Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014, s. 183-209.  ČERNÝ, K. Sociologie armády a války. In. Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie VI. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014.

 • ČERNÝ, K. První a druhá vlna modernizační teorie po druhé světové válce. In Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie V. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2013, ISBN 978-80-246-2219-4, s. 270-320. 

 • ČERNÝ, K., ŠUBRT, J. Znalost dějin, její význam a úroveň. In Jiří Šubrt, Jiří Vinopal (eds.) Historické vědomí obyvatel České republiky: Perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 2012, s. 45-53.

 • ČERNÝ, K., ŠUBRT, J. K problematice školní výuky dějepisu. In Jiří Šubrt, Jiří Vinopal (eds.) Historické vědomí obyvatel České republiky: Perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 2012, s. 54-72. 

 • ČERNÝ, K. Z výsledků výzkumných šetření projektu Cesta ke kvalitě. In Martin Chvál a kol. Školy na cestě ke kvalitě. Systém podpory autoevaluace škol v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, ISBN 978-80-86856-90-2, s. 33-56.

 • ČERNÝ, K. První a druhý stupeň optikou ředitelů ZŠ. In Eliška Walterová a kol. Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 251-268, ISBN 978-80-246-2043-5.

 • ČERNÝ, K. Globální náboženské obrození a konflikty na prahu 21. století: Střet mezi civilizacemi, nebo střet uvnitř civilizací? In Jiří Šubrt, Johann Arnason Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, ISBN 978-80-246-1822-7, s. 197-230.

 • ČERNÝ, K. Mark Juergensmeyer: Nová studená válka jako globální vzpoura proti sekulárnímu „neřádu“. In Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie IV. Aktuální problémy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2010.

 • ŠUBRT, Jiří - HOLUBEC, Stanislav - KALENDA, Jan - VOBOŘILOVÁ, Michaela - ZNEBEJÁNEK, František - ŠOCHMAN, Martin - SUŠA, Oleg - PŮTOVÁ, Barbora - HAVELKA, Miloš - SOUKUP, Martin - ČERNÝ, Karel. Sociální změna. 2010. (Elektronický dokument, učebnice)

 • ČERNÝ, K. Střet civilizací? In Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008 s. 341-359. ISBN 978-80-246-1486-1.

 • ČERNÝ, K., GREGER, D. The experience of immigrants from ‘Muslim’ countries. In Developing a sense of justice among disadvantaged students: the role of schools. European Group for Research on Equity in Educational Systems (Final Report), 2008, p. 105-111.Odborné studie:

 • Černý, K. Great Middle Eastern Instability: Structural Roots and Uneven Modernization 1960-2012. Journal of Historical Sociology, 2018, Volume 31, Issue 1, p. 53-71. Impact faktor 0,553.

 • Černý, K. Diskurz egyptské revoluce 25. ledna: Perspektiva facebookové generace. Mezinárodní vztahy 4/2017, s. 5-32.

 • ČERNÝ, K. Iráčtí jezídé: Motivy současné migrace do Evropy. Mezinárodní vztahy 2/2017, s. 5-28.

 • ČERNÝ, K. Příčiny a logika sebevražedného terorismu podle Roberta A. Papea. Kritické uvedení do jedné ambiciózní teorie. Historická sociologie, 2017, č. 1, s. 93-116.

 • ČERNÝ, K. Bahrajn mezi revolucí a kontrarevolucí. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 5, 2017, s. 28-29.

 • ČERNÝ, K Iráčtí jezídi. Náboženská menšina ve smrtelném ohrožení. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 3, 2016, s. 26-27 ČERNÝ, K Irácký Kurdistán: Nedokončená cesta k nezávislosti. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 2, 2016, s. 30-32

 • ČERNÝ, K Svět českého islámu bez předsudků. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 1, 2016, s. 30-32.

 • ČERNÝ, K Islámský stát. Geografické rozhledy, roč. 25, č. 3, 2015, s. 8-10.

 • ČERNÝ, K; ŠUBRT. J. Terrorism as a slap in the face of the civilized world. Vestnik Roccijskovo universiteta druzby narodov. Naučnyj žurnal, roč. 16, č. 1, 2016, s. 7-19, ISSN 2313-2227.

 • ČERNÝ, K Malcolm X: Rasismus, islám, politika, násilí. Historická sociologie, č. 1, 2016, s.  111-137.

 • ČERNÝ, K Staré a nové teorie revoluce: deset perspektiv. AUC Philosophica et Historica 2/2016, Studia sociologica XXI, Sociologie na hranicích: tradiční a rozvíjející se témata v dnešní sociologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 73-96, ISSN 0567-8293.

 • ČERNÝ, K. Případové studie vztahu sebevražedného terorismu a okupace. Kritická analýza přístupu Roberta Papea. Rexter. Časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Ročník 13, číslo 1, 2015, s. 1-48. Online: http://www.rexter.cz/pripadove-studie-vztahu-sebevrazedneho-terorismus-a-okupace-kriticka-analyza-pristupu-roberta-papea/2015/05/19/

 • ČERNÝ, K. Arab Revolutions and Political Islam: A Structural Approach. In. Johann P. Arnason a Pawel Karolewski (eds.) Religion and Politics. European and Global Perspectives. Annual of European and Global Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014, s. 183-209. 

 • ČERNÝ, K. Sociální změna na blízkovýchodní způsob: Modernizace, nebo pozápadnění? AUC Philosophica et Historica 2/2011, Studia sociologica XVII, Nerovnosti a rizika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013, s. 21-52.

 • ČERNÝ, K. Učitelé dějepisu: Výuka nejnovějších dějin, historické vědomí a legitimizace školní výuky dějepisu. Orbis scholae, č. 1, roč. 6, 2012, s. 41-52, ISSN 1802-4637.

 • ČERNÝ, K. Knokautovaná facebooková generace jako motor Arabského jara. Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 4, s. 2-8.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D.; WALTEROVÁ, E.; CHVÁL, M. Pohledy na budoucnostčeské školy: rodiče a veřejnost. Orbis scholae, 2010, roč. 4, č. 3.  ISSN 1802-4637.

 • ČERNÝ, K. Pojetí civilizací, dějin a „žhavé“ současnosti u M. Chátamího: Střet uvnitř perské sub-civilizace a dvě tváře šíitského politického islámu. Historická sociologie, 2010, roč. 2, č. 2, ISSN 1804-0616.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 3, s. 2-8.

 • ČERNÝ, K. Dvě tváře S. P. Huntingtona: Od teorií modernizace k civilizacionistice. Sociologický časopis, 2010, roč. 46, č. 2, s. 301-311. ISSN 0038-0288.

 • ČERNÝ, K.; CHVÁL, M.; PROCHÁZKOVÁ, L. Postoje k autoevaluaci ředitelů základních a středních škol v ČR. Orbis Scholae, 2010, roč. 4, č. 1, s. 91-110.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Školství očima české veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje. Orbis scholae, 2009, roč. 3, č. 3, s. 25-50.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis scholae, 2009, roč. 3 č. 3, s. 51-78.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Testování žáků na konci základní školy a státní maturita – aktuální otázky současné vzdělávací politiky. Orbis scholae, 2009, roč. 3 č. 3, s. 79-102. ISSN 1802-4637.

 • ČERNÝ, K. Američtí muslimové: Relevantní inspirace pro Evropu? Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 1, s. 2-7.

 • ČERNÝ, K. Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu. Historická sociologie, 2009, roč. 1, č. 1, s. 175-212. ISSN 1804-0616

 • ČERNÝ, K. Blízkovýchodní obraz Spojených států. Nový Orient, 2009, roč. 64, č. 4, s. 2-7. ISSN 0029-5302.

 • ČERNÝ, K. Budoucnost školy v percepci školského managementu.  Orbis Scholae, 2007, roč. 1, č. 3, s. 43 – 68.

 • ČERNÝ, K., GREGER, D. Společnost vědění a kurikulum budoucnosti. Orbis Scholae, 2007, roč. 1, č. 1, s. 21 – 39.

 • ČERNÝ, K., WALTEROVÁ, E. Vzdělávací potřeby pro 21. století. In: Orbis Scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Centrum základního výzkumu školního ČERNÝ, K. Sociologie a společnost – totalitární nástrahy, současné výzvy. Sociologický časopis, 2006, roč. 42, č. 5, s. 1063 – 1076 (biografické interview s prof. Petruskem).

 • ČERNÝ, K. Krize legitimity globálních nerovností v období časoprostorové komprese světa a politického probuzení v zemích Jihu: faktor globalizačního rizika. In: K sociologické reflexi moderního rizika. Editor: Suša, O, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004, s. 58-75.Výzkumné projekty a granty (řazeno chronologicky od nejnovějších k nejstarším):

rok:

název:

zdroj:

pozice:

2013-2015

Strukturální příčiny arabských revolucí

GAČR

hlavní řešitel

2012

Egypt a revoluce: aktéři a strukturální příčiny (terénní výzkum)

Projektové účelové stipendium

hlavní řešitel

2011

Výzkum historické paměti obyvatel České republiky

GAČR

spolu-řešitel 

2011

Arabské revoluce (egyptská případová studie)

Projektové účelové stipendium

hlavní řešitel

2008-2010

Nerovnoměrná a rychlá sociální změna na Blízkém východě a její politické důsledky

GAUK

hlavní řešitelStipendia:

období

instituce

typ

2012 – 2013

University of California, Santa Barbara, USA

Fulbrightovo stipendium (12/2012 – 05/2013)

2010

University of California, Santa Barbara, USA

Sasakawa Foundation

2009

The German Marshall Fund of the United States, USA

2005

Fakulta sociologie, Petrohrad, Rusko

semestrální pobytRozhovory v mediích (selektivní výběr):

Rozhovor pro Dvtv o českých muslimech a jejich integraci

Rozhovor pro iDnes o českých muslimech a jejich integraci

Rozhovor o výzkumu motivací uprchlíků provedeného na základě terénního výzkumu v severním Iráku

Rozhovor o výzkumu motivací uprchlíků provedeného na základě terénního výzkumu v severním Iráku

Rozhovor o Arabském jaru pro týdeník Respekt
Poslední změna: 20. srpen 2020 19:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám