prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Garant studijního programu


Odborné zaměření: historická sociologie, kolektivní paměť, historické vědomí, soudobá sociologie


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Vysokoškolské vzdělání

1977-1983 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1985-1990 externí aspirantura, Institut sociologických studií AV Moskva, CSc.


Praxe

1982 – 1983, Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze, Ústav teorie a praxe žurnalistiky

1983 – 1990, Federální statistický úřad, Praha, Institut pro výzkum veřejného mínění

1990 – dosud, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociologie

2007 – dosud, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Historická sociologie


Publikační činnost (výběr)

Kolektivní monografie

Pape, Walter – Šubrt, Jiří 2019. Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen: Der Kulturraum Mitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert.

Šubrt, J. – Německý, M. a kol. 2018. Jedinec a spolenost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus

Mlynář, J. – Paulíček, M. – Šubrt, J. 2017. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Maslowski, Nicolas – Šubrt, Jiří a kol. 2014. Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám

Šubrt, Jiří a kol 2014. Soudobá sociologie VI.: Oblasti a specializace

Šubrt, Jiří – Vinopal, Jiří a kol. 2013. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu

Šubrt, Jiří a kol. 2013. Soudobá sociologie V.: Teorie sociální změny

Šubrt, Jiří (ed.) 2010. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum

Šubrt, Jiří – Árnason, Jóhann Páll (eds.) 2010. Kultury, civilizace, světový systém

Šubrt, Jiří a kol. 2010. Soudobá sociologie IV.: Aktuální a každodenní

Šubrt, Jiří a kol. 2008. Soudobá sociologie III.: Diagnózy soudobých společností

Šubrt, Jiří a kol. 2008. Soudobá sociologie II.: Teorie sociálního jednání a sociální struktury.

Šubrt Jiří a kol. 2007. Soudobá sociologie I.: Teoretické koncepce a jejich autoři

Šubrt, Jiří (ed.) 2007. Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů

Šubrt, Jiří (ed.) 2007. Postparsonsovské teorie sociálních systémů.


Šubrt, Jiří (ed.) 2006. Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii


Vysokoškolské učebnice

Šubrt, Jiří a kol. 1998. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění: Teorie a výzkum

Šubrt, Jiří 2018. Antinomii, dilemmy i diskusii v sovremenoj sociologičeskoj mysli: Očerki socialnoj teorii

Šubrt, Jiří 2017. Istoričeskije procesy, socialnyje izmeněnija, modernizacija s točki zrenija sociologii


Editorská činnost

K sociologické reflexi modernizace. (Šubrt, Jiří ed.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XI. Praha: Karolinum, 1998.

Společenské procesy a jejich aktéři. (Šubrt, Jiří ed.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XII. Praha: Karolinum, 2000.

Aktér, instituce, společnost: Sborník k 65. narozeninám Miloslava Petruska. (Šubrt, Jiří ed.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XIII. Praha: Karolinum, 2003.

Organizace, rozhodování, řád a změna. (Šubrt, Jiří ed.) Acta universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XIV. ( Šubrt, Jiří ed.) Praha: Karolinum; 2006.

Aktéři, systémy, rizika. (Šubrt, Jiří ed.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XV. Praha: Karolinum 2009.

Naše společná přítomnost I. (Lapka, Miloslav – Vávra, Jan – Šubrt, Jiří eds.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XVI. Praha: Karolinum 2009.


Poslední změna: 6. červen 2024 14:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám