doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Vedoucí pracoviště


Odborné zaměření: historická sociologie, kolektivní paměť, historické vědomí, soudobá sociologie


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SISVysokoškolské vzdělání


1977-1983 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1985-1990 externí aspirantura, Institut sociologických studií AV Moskva, CSc.


Praxe


1982 – 1983, Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze, Ústav teorie a praxe žurnalistiky

1983 – 1990, Federální statistický úřad, Praha, Institut pro výzkum veřejného mínění

1990 – dosud, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociologie

2007 – dosud, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Historická sociologie


Publikační činnost (výběr) 2006 - 2015


ŠUBRT, Jiří (ed.). Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha: Karolinum, 2006.

ŠUBRT, Jiří (ed.). Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum, 2007.

ŠUBRT, Jiří (ed.). Historická sociologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie I.: Teoretické koncepce a jejich autoři. Praha: Karolinum, 2007.

ŠUBRT, Jiří, BALON, Jan (eds.): Teorie jednání: Jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: Matfyzpress, 2008.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie II.: Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum, 2008.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie III.: Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie IV.: Aktuální a každodenní. Praha: Karolinum, 2010.

ŠUBRT, Jiří, BALON, Jan. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada, 2010.

ŠUBRT, Jiří (ed.). Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010.

ŠUBRT, Jiří, ÁRNASON, Jóhann Páll (eds.). Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Karolinum, 2010.

ŠUBRT, Jiří. Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality: Příspěvek k teoretickým diskusím v soudobé sociologii. Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2011.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie V.: Teorie sociální změny. Praha: Karolinum, 2013.

ŠUBRT, Jiří, PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Sociální změna. Praha: FHS UK, 2013.

ŠUBRT, Jiří, VINOPAL, Jiří. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 2013.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie VI.: Oblasti a specializace. Praha: Karolinum, 2014.

MASLOWSKI, Nicolas, ŠUBRT, Jiří a kol. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2015.

ŠUBRT, Jiří. Individualismus a holismus v sociologii. Praha: SLON, 2015.Poslední změna: 19. prosinec 2017 14:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám