Mgr. Marek Německý, Ph.D.

Odborný asistent


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Výzkumné zájmy:

Historická sociologie politiky, teorie mezinárodních vztahů, funkcionalismus a neofunkcionalismus (Talcott Parsons), neo-evolucionismus a teorie sociální změny, geopolitické teorie, teorie revoluce


Vzdělání:


Filosofická fakulta UK obory: Filosofie (1993-2000) Politologie (1996-2001)

 Postgraduální studium na FF UK, obor: Politologie ( 2001- 2008)


Pobyty v zahraničí:

Kansas State University in USA (zimní semestr 2000)

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main (zimní semestr 2003)

Otto Friedrich Universität Bamberg (školní rok 2004-2005)Výzkumné projekty a granty (řazeno chronologicky od nejnovějších k nejstarším):

2016-2017

Homo sociologicus revisited

spoluřešitel

2013-2015

Strukturální příčiny arabských revolucí

spoluřešitel


Nejvýznamnější publikace:

2018

Německý, Marek. 2018. Od voluntarismu k funkcionalismu: Vývoj myšlení Talcotta Parsonse od důrazu na subjektivní orientaci aktéra k popisu funkcionálních imperativů systému. [autor knihy] Jiří Šubrt, Marek Německý a a kolektiv. Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus. Praha : SLON, 2018, 2.


2015

Německý, Marek. Co drží společnost pohromadě?. Pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffrey Alexandera. Praha : Karolinum, 2015. 250 stran


2014

Německý, Marek. 2014. „Komparace íránské a ruské revoluce v dílech dvou současných exilových íránských autorů“. in: Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy. 2014, 1, stránky 127-134.


Německý, Marek. 2014. Politická sociologie, nebo sociologie politiky. in: [autor knihy] Jiří Šubrt a kolektiv. Soudobá sociologie VI. (Oblasti a specializace). Praha : Karolinum, 2014, stránky 305-317.


2010

Jiří Šubrt, Marek Německý. „Sociologické dílo Shmuela Eisenstadta se uzavřelo“. In Sociologický časopis. Roč. 46, č.5, s. 823-828

Marek Německý, Jiří Šubrt. „Civilizačně teoretický výzkumný program Shmuela Eisenstadta“. In: Jiří Šubrt, Johann Páll Árnason. Kultury, civilizace, světový systém. Praha. Karolinum; str. 63-80


2008

Marek Německý. „Funkcionální vysvětlení v sociálních vědách“ in: Jiří Šubrt (ed.). Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha. Karolinum. 2008


„Kulturalistická sociologie: Jeffrey Alexander“ in: Šubrt, Jiří a kol.soudobá sociologie iii . Diagnózy soudobých společností


2007

Marek Německý. „Konceptualizace sociální a systémové integrace, societální a sociální koheze, sociální konsensus a sociální řád“. in: Jiří Šubrt (ed). Postparsonovské teorie sociálních systémů. Praha. Karolinum. 2007


Marek Německý. „Strukturní neofunkcionalismus Richarda Müncha“. in: Jiří Šubrt (ed). Soudobá sociologie I. (Teoretické koncepce a jejich autoři) Učební texty Univerzity Karlovy. Praha. Karolinum. 2007


Marek Německý. „Historická sociologie Talcotta Parsonse“. in: Jiří Šubrt (ed.) Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň. 2007. Aleš Čeněk s.r.o.


Marek Německý. „Historická sociologie Shmuela Eisenstadta“. in: “. in: Jiří Šubrt (ed.) Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň. 2007. Aleš Čeněk s.r.o.


2006

Marek Německý. „Pojetí societální komunity u Talcotta Parsonse“. in: Jiří Šubrt (ed.). Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha. Karolinum. 2006. str. 175-198
Poslední změna: 20. srpen 2020 19:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám