Doktorské studium

Hlavními tématy historické sociologie jsou otázky sociální změny, modernizace a modernizačních procesů, civilizační analýzy, utváření států a národů, formování světového systému a globalizačních trendů. Ty jsou sledovány prostřednictvím rozsáhlé komparativní analýzy zahrnující širokou teritoriální perspektivu a dlouhé časové intervaly. Součástí oboru je i řada dílčích, specifických výzkumných oblastí, mezi které patří např. problematika kolektivních mentalit, habitů a sociální paměti. Historická sociologie představuje velmi rozmanitou a vnitřně diferencovanou disciplínu, která disponuje obecně teoretickými přístupy, má řadu teorií speciálních, rozbíhá se do řady specializovaných badatelských směrů a rozvíjí výzkum na empirické úrovni.


Doktorský studijní obor historické sociologie je koncipován tak, aby poskytoval kvalitní a náročnou odbornou přípravu těm, kteří se chtějí věnovat kvalifikované vědecko-výzkumné práci – a to zejména analytické a komparativní povahy – v některé z oblastí, kterými se soudobá historická sociologie zabývá. Studijní plán doktoranda zahrnuje zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů, badatelskou činnost, publikační aktivity a účast na odborných konferencích. Po ukončení studia státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D.


Text akreditace

Dokumenty ke studiu


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Vedoucí Pracoviště oboru Historická sociologie: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. / doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční forměv kombinované formě


Aktuální seznam školitelů


Poslední změna: 17. listopad 2017 16:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám