Karel Černý

Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Odborný asistent

Oborové zaměření: civilizacionistika, sociologie konfliktu, Blízký východ

E-mail:

Konzultační hodiny: viz SIS Vždy v úterý od 17:20 do 18:20 v 6009.

Vyučované předměty: Úvod do civilizacionistiky, Sociologie konfliktu, války a terorismuVzdělání:

Ph.D. v oboru sociologie, FF UK (2011)

Doktorský student Ústavu Blízkého východu a Afriky (od r. 2011)

Magistr v oboru sociologie, FF UK (2006)


Aktivity v oboru sociologie:

· Vedoucí Sekce historické sociologie při MČSS (od 2009 dosud)

· Člen Sekce sociologie náboženství při MČSS (od 2010 dosud)

· Stipendista German Marshall Fund (4-týdenní studijní cesta, USA, podzim 2009)

· Studijní pobyt na Kalifornské univerzitě (Santa Barbara, prof. Mark Juergensmeyer, jaro 2010)

· Mezinárodní konference (referáty): Sarajevo (2007), Praha (2008), Athény (2008) (obé výzkum 15letých evropských muslimů - vnímání spravedlnosti ve škole a mimo ni, komparace s majoritou), USA (2009), Istanbul (2010)

· Hlavní řešitel grantu GA UK (příčiny růstu napětí v regionu Blízkého východu a vzestupu politického islámu, 2008-2010)

· Spoluřešitel grantu Centra základního výzkumu školního vzdělávání MŠMT (garant dílčího cíle č. 4 – veřejné mínění v ČR, 2006-2011)

· Žadatel o post-doktorský grant GA ČR (znalosti a postoje českých maturantů k islámu, muslimům a regionu Blízkého východu, případná realizace od 2012

· Spoluřešitel grantu GA ČR (historické vědomí obyvatel České republiky, 2011)

· Projektové účelové stipendium FF UK, arabské revoluce (terénní výzkum, Egypt, 2011)

· Odborný/vědecký pracovník ve Středisku vzdělávací politiky, Ústav pro výzkum a rozvoj školství, PedF UK, červenec 2003-duben 2004, kontakt a reference: koucky@uvrs.pedf.cuni.cz

· Dále: popularizace vědy a publikace článků v periodickém tisku týkající se odborného zaměření (např. týdeník Respekt, Kavárna v MfD, Orientace v LN, čtvrtletník Přítomnost, Geografické rozhledy)


Publikace

Knihy, monografie:


ČERNÝ, K. (ed.) Nad Evropou půlměsíc. Muslimští imigranti, majorita a vzájemné percepce. Praha: Karolinum, 2015.

ČERNÝ, K. Politické probuzení islámu. Blízký východ, nerovnoměrná modernizace a vzestup islamistických hnutí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

ČERNÝ, K. Vzdělanostní společnost po česku? Rozhovory o životě a škole pro 21. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

ČERNÝ, K, GREGER, D., CHVÁL, M., WALTEROVÁ, E. Školství – věc (ne)veřejná. Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010.


Odborné stati:

ČERNÝ, K. Nerovnoměrná modernizace Blízkého východu a vzestup politického islámu. Sociologický časopis (redakci odevzdáno 2011, v recenzním řízení).

ČERNÝ, K. Knokautovaná facebooková generace jako motor Arabského jara. Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 3, s. 2-8 (odevzdáno redakci).

ČERNÝ, K. Globální náboženské obrození a konflikty na prahu 21. století: Střet mezi civilizacemi, nebo střet uvnitř civilizací? In Jiří Šubrt, Johann Arnason Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 197-230.

ČERNÝ, K.; GREGER, D.; WALTEROVÁ, E.; CHVÁL, M. Pohledy na budoucnostčeské školy: rodiče a veřejnost. Orbis scholae, 2010, roč. 4, č. 3. (v tisku)

ČERNÝ, K. Pojetí civilizací, dějin a „žhavé“ současnosti u M. Chátamího: Střet uvnitř perské sub-civilizace a dvě tváře šíitského politického islámu. Historická sociologie, 2010, roč. 2, č. 2.

ČERNÝ, K.; GREGER, D Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 3, s. 2-8.

ČERNÝ, K. Dvě tváře S. P. Huntingtona: Od teorií modernizace k civilizacionistice. Sociologický časopis, 2010, roč. 46, č. 2, s. 301-311. ISSN 0038-0288.

ČERNÝ, K.; CHVÁL, M.; PROCHÁZKOVÁ, L. Postoje k autoevaluaci ředitelů základních a středních škol v ČR. Orbis Scholae, 2010, roč. 4, č. 1, s. 91-110.

ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Školství očima české veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje. Orbis scholae, 2009, roč. 3, č. 3, s. 25-50.

ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis scholae, 2009, roč. 3 č. 3, s. 51-78.

ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Testování žáků na konci základní školy a státní maturita – aktuální otázky současné vzdělávací politiky. Orbis scholae, 2009, roč. 3 č. 3, s. 79-102. ISSN 1802-4637.

ČERNÝ, K. Američtí muslimové: Relevantní inspirace pro Evropu? Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 1, s. 2-7.

ČERNÝ, K. Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu. Historická sociologie, 2009, roč. 1, č. 1, s. 175-212. ISSN 1804-0616

ČERNÝ, K. Blízkovýchodní obraz Spojených států. Nový Orient, 2009, roč. 64, č. 4, s. 2-7. ISSN 0029-5302.

ČERNÝ, K., GREGER, D. The experience of immigrants from ‘Muslim’ countries. In Developing a sense of justice among disadvantaged students: the role of schools. European Group for Research on Equity in Educational Systems (Final Report), 2008, p. 105-111.

ČERNÝ, K. Budoucnost školy v percepci školského managementu.  Orbis Scholae, 2007, roč. 1, č. 3, s. 43 – 68.

ČERNÝ, K., GREGER, D. Společnost vědění a kurikulum budoucnosti. Orbis Scholae, 2007, roč. 1, č. 1, s. 21 – 39.

ČERNÝ, K., WALTEROVÁ, E. Vzdělávací potřeby pro 21. století. In: Orbis Scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, 2006, s. 60 – 76.

ČERNÝ, K. Sociologie a společnost – totalitární nástrahy, současné výzvy. Sociologický časopis, 2006, roč. 42, č. 5, s. 1063 – 1076 (biografické interview s prof. Petruskem).

ČERNÝ, K. Krize legitimity globálních nerovností v období časoprostorové komprese světa a politického probuzení v zemích Jihu: faktor globalizačního rizika. In: K sociologické reflexi moderního rizika. Editor: Suša, O, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004, s. 58-75.


- Americké prezidentské volby v roce 2004. In Geografické rozhledy, ročník 14, č. 3, 2005.

- Kalmycká republika: buddhismus, šachy a vztahy s Ruskem. In Geografické rozhledy, ročník 15, č. 4, 2006, str. 30-31.

- Černá Hora – perla Balkánu, či sud střelného prachu? In Geografické rozhledy, ročník 15, č. 5, 2006, str. 8-9.

- Etiopie: problém habešského kolonialismu, hladu a demokratizace. In Geografické rozhledy, ročník 16, č. 1, str. 26-27.

- Islám v diaspoře – muslimové v zemích Evropské unie. In Geografické rozhledy, ročník 17, č. 4, str. 2-4.

- Kurdský problém východní Anatólie. In Geografické rozhledy, ročník 17, č. 4, str. 28-29.

- Rozvojové problémy Íránu. In Geografické rozhledy, ročník 17, č. 5, str. 28-29. 

- „Amerikáni“ aneb Češi a Slováci v Novém světě. In Geografické rozhledy, ročník 18, č. 1, str. 7-9.

- Populační třesk na blízkovýchodní způsob. In Geografické rozhledy, 2009, ročník 18, č. 2,       str. 28-29. 

- Turecká pouť do Evropské unie: pro a proti. In Geografické rozhledy, 2009, ročník 18, č. 4, str. 28-29.

- Atomový Írán, atomový Blízký východ. In Geografické rozhledy, 2009, ročník 19, č. 1, str. 28-29.

- Maroko na úspěšné cestě do 21. století? In Geografické rozhledy, 2009, ročník 19, č. 3, str. 24-27.

- Exploze blízkovýchodních velkoměst a nástup politického islámu. In Geografické rozhledy, 2010, ročník 20, č. 3, str. 30-31.

- Arabské revoluce. In Geografické rozhledy, 2011, ročník 21, č. 2, str. 2-4 (v tisku).


Učební texty:

ČERNÝ, K. Střet civilizací? In Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008 s. 341-359.

ČERNÝ, K. Mark Juergensmeyer: Nová studená válka jako globální vzpoura proti sekulárnímu „neřádu“. In Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie IV. Aktuální problémy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2010).

Šubrt, Jiří - Holubec, Stanislav - Kalenda, Jan - Vobořilová, Michaela - Znebejánek, František - Šochman, Martin - Suša, Oleg - Půtová, Barbora - Havelka, Miloš - Soukup, Martin - Černý, Karel. Sociální změna. 2013. (Elektronický dokument, učebnice)


Poslední změna: 25. říjen 2016 13:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356


konzultační hodiny vyučujících


Jak k nám