• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Chcete studovat historickou sociologii?


Baví Vás studovat společenské a humanitní vědy? Chcete se naučit posuzovat společenské jevy a orientovat se v sociologických teoriích i v praktických postupech kvalitativní a kvantitativní metodologie? Chcete být kvalitně vzdělaným absolventem s širokým polem uplatnění?


Pak je studium historické sociologie přímo pro Vás!


Studijní program Historická sociologie se zaměřuje na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Studium je rozčleněno do tří bloků. Teoreticko-historický blok nabízí kurzy věnované obecným teoretickým koncepcím historické sociologie a civilizacionistiky. Metodologicko-výzkumný blok je zaměřený na základní přístupy kvantitativní a kvalitativní metodologie. V rámci výběrového a specializačního bloku si studenti vybírají své užší zaměření.


Absolvent studia je kvalitně vzdělaným jedincem, který disponuje širokou škálou znalostí a dovedností, je otevřený, flexibilní a schopný reagovat na aktuální potřeby a požadavky, které před společnost klade soudobý vývoj.


Přihlášky k přijímacímu řízení lze podávat do konce března! Informace k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí naleznete na  stránkách fakulty.

Poslední změna: 21. srpen 2020 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám