Scientific Grants

Current research grants


The Centre for Collective Memory Research (Charles University in Prague, 2012-2017)

Jiří Šubrt: Homo Sociologicus Revisited. GAČR (2014 - 2017).


Past grants and projects

Nicolas Maslowski: The entrance into Collective Memory: Social Construction of Fame in the Czech and Slovak National Prosopographical publications. GAČR (2013-2016).

Karel Černý: Arab Revolutions and political Islam: A structural approach. GAČR (2013-2016).

Černý Karel, Marková Alena: Aktuální badatelská témata euro-asijského prostoru v perspektivě historické sociologie politiky. UK FHS (2012).

Jiří Šubrt: Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality. Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (2010-2011).

Jiří Šafr: Faktory přispívající k životnímu úspěchu: rodinná výchova, aspirace a sociální kapitál, UK FHS (2011).

Bohuslav Šalanda: Osudy pohraničních sídel a jejich obyvatel na území Českého lesa, UK FHS (2010).

Jiří Šubrt: Vztah společnosti k židovské menšině v reflexi pamětníků, UK FHS (2010).

Jiří Šubrt: Nový studijní předmět "Teorie sociální změny". FRVŠ (2010).

Last change: November 18, 2017 18:11 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Department of Historical Sociology

U Kříže 8

158 00 Prague 5 - Jinonice

Czech Republic


Building B, room 6009,

tel: +420 251 080 356How to reach us