Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Assistant professor


Field of Specialization: sociology of conflict and social change; civilization analyses; contemporary Middle East; Muslim minorities in the West (including research on American and Czech Musims)


Contacts and office hours:

see SIS


Courses:

see SIS


Vzdělání:

2007 – 2011

Ph.D. in Sociology, Charles University in Prague, Faculty of Philosophy and Arts


Dissertation on Uneven Modernization Process in the Middle East and its Political Consequences in Comparative Perspectives


2000 – 2006

Diploma (equivalent to M.A.) in Sociology at Charles University in Prague, Facultyof Philosophy and Arts

              


Expertise and Field of Specialization:

Karel Černý focuses on historical sociology, sociology of social change, and sociology of conflict, war, and terrorism. He deals with roots of instability in the contemporary Middle East, but also with empirical research on Muslim minorities in the Western societies (including Czech or United States), including topics related to migration and integration. Publications:

Monographs:

 • ČERNÝ, K. Instability in the Middle East. Structural Changes and Uneven Modernisation 1950-2015. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, ISBN 978-80-246-3427-2 (476 stran).

 • ČERNÝ, K. Jezídové – komunita na útěku („Yazidis – community on the run“). Praha: Metropolitní univerzita a Nakladatelství Lidové noviny, 2017, ISBN 978-80-7422-589-5 (232 stran)Chapters in monographs:

 • ČERNÝ, K. Muslimové imaginární a muslimové skuteční – pohled sociologa. In. Ondřej Beránek a Bronislav Ostřanský (eds.) Stíny minaretů. Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Praha: Academia, 2016, s. 60-72, ISBN 978-80-200-2630-9. ČERNÝ, K. Náboženské a politické tržiště (po)revolučního Egypta. In. Milan Hanyš a Johann P. Arnason (eds.) Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Toga/Scholia, 2016, s. 273-330, ISBN 978-80-7476-102-7. ČERNÝ, K. Arab Revolutions and Political Islam: A Structural Approach. In. Johann P. Arnason a Pawel Karolewski (eds.) Religion and Politics. European and Global Perspectives. Annual of European and Global Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014, s. 183-209.  ČERNÝ, K. Sociologie armády a války. In. Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie VI. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014.

 • ČERNÝ, K. První a druhá vlna modernizační teorie po druhé světové válce. In Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie V. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2013, ISBN 978-80-246-2219-4, s. 270-320. 

 • ČERNÝ, K., ŠUBRT, J. Znalost dějin, její význam a úroveň. In Jiří Šubrt, Jiří Vinopal (eds.) Historické vědomí obyvatel České republiky: Perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 2012, s. 45-53.

 • ČERNÝ, K., ŠUBRT, J. K problematice školní výuky dějepisu. In Jiří Šubrt, Jiří Vinopal (eds.) Historické vědomí obyvatel České republiky: Perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 2012, s. 54-72. 

 • ČERNÝ, K. Z výsledků výzkumných šetření projektu Cesta ke kvalitě. In Martin Chvál a kol. Školy na cestě ke kvalitě. Systém podpory autoevaluace škol v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, ISBN 978-80-86856-90-2, s. 33-56.

 • ČERNÝ, K. První a druhý stupeň optikou ředitelů ZŠ. In Eliška Walterová a kol. Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 251-268, ISBN 978-80-246-2043-5.

 • ČERNÝ, K. Globální náboženské obrození a konflikty na prahu 21. století: Střet mezi civilizacemi, nebo střet uvnitř civilizací? In Jiří Šubrt, Johann Arnason Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, ISBN 978-80-246-1822-7, s. 197-230.

 • ČERNÝ, K. Mark Juergensmeyer: Nová studená válka jako globální vzpoura proti sekulárnímu „neřádu“. In Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie IV. Aktuální problémy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2010.

 • ŠUBRT, Jiří - HOLUBEC, Stanislav - KALENDA, Jan - VOBOŘILOVÁ, Michaela - ZNEBEJÁNEK, František - ŠOCHMAN, Martin - SUŠA, Oleg - PŮTOVÁ, Barbora - HAVELKA, Miloš - SOUKUP, Martin - ČERNÝ, Karel. Sociální změna. 2010. (Elektronický dokument, učebnice)

 • ČERNÝ, K. Střet civilizací? In Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008 s. 341-359. ISBN 978-80-246-1486-1.

 • ČERNÝ, K., GREGER, D. The experience of immigrants from ‘Muslim’ countries. In Developing a sense of justice among disadvantaged students: the role of schools. European Group for Research on Equity in Educational Systems (Final Report), 2008, p. 105-111.Publications:

 • Černý, K. Great Middle Eastern Instability: Structural Roots and Uneven Modernization 1960-2012. Journal of Historical Sociology, 2018, Volume 31, Issue 1, p. 53-71. Impact faktor 0,553.

 • Černý, K. Diskurz egyptské revoluce 25. ledna: Perspektiva facebookové generace. Mezinárodní vztahy 4/2017, s. 5-32.

 • ČERNÝ, K. Iráčtí jezídé: Motivy současné migrace do Evropy. Mezinárodní vztahy 2/2017, s. 5-28.

 • ČERNÝ, K. Příčiny a logika sebevražedného terorismu podle Roberta A. Papea. Kritické uvedení do jedné ambiciózní teorie. Historická sociologie, 2017, č. 1, s. 93-116.

 • ČERNÝ, K. Bahrajn mezi revolucí a kontrarevolucí. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 5, 2017, s. 28-29.

 • ČERNÝ, K Iráčtí jezídi. Náboženská menšina ve smrtelném ohrožení. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 3, 2016, s. 26-27 ČERNÝ, K Irácký Kurdistán: Nedokončená cesta k nezávislosti. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 2, 2016, s. 30-32

 • ČERNÝ, K Svět českého islámu bez předsudků. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 1, 2016, s. 30-32.

 • ČERNÝ, K Islámský stát. Geografické rozhledy, roč. 25, č. 3, 2015, s. 8-10.

 • ČERNÝ, K; ŠUBRT. J. Terrorism as a slap in the face of the civilized world. Vestnik Roccijskovo universiteta druzby narodov. Naučnyj žurnal, roč. 16, č. 1, 2016, s. 7-19, ISSN 2313-2227.

 • ČERNÝ, K Malcolm X: Rasismus, islám, politika, násilí. Historická sociologie, č. 1, 2016, s.  111-137.

 • ČERNÝ, K Staré a nové teorie revoluce: deset perspektiv. AUC Philosophica et Historica 2/2016, Studia sociologica XXI, Sociologie na hranicích: tradiční a rozvíjející se témata v dnešní sociologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 73-96, ISSN 0567-8293.

 • ČERNÝ, K. Případové studie vztahu sebevražedného terorismu a okupace. Kritická analýza přístupu Roberta Papea. Rexter. Časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Ročník 13, číslo 1, 2015, s. 1-48. Online: http://www.rexter.cz/pripadove-studie-vztahu-sebevrazedneho-terorismus-a-okupace-kriticka-analyza-pristupu-roberta-papea/2015/05/19/

 • ČERNÝ, K. Arab Revolutions and Political Islam: A Structural Approach. In. Johann P. Arnason a Pawel Karolewski (eds.) Religion and Politics. European and Global Perspectives. Annual of European and Global Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014, s. 183-209. 

 • ČERNÝ, K. Sociální změna na blízkovýchodní způsob: Modernizace, nebo pozápadnění? AUC Philosophica et Historica 2/2011, Studia sociologica XVII, Nerovnosti a rizika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013, s. 21-52.

 • ČERNÝ, K. Učitelé dějepisu: Výuka nejnovějších dějin, historické vědomí a legitimizace školní výuky dějepisu. Orbis scholae, č. 1, roč. 6, 2012, s. 41-52, ISSN 1802-4637.

 • ČERNÝ, K. Knokautovaná facebooková generace jako motor Arabského jara. Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 4, s. 2-8.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D.; WALTEROVÁ, E.; CHVÁL, M. Pohledy na budoucnostčeské školy: rodiče a veřejnost. Orbis scholae, 2010, roč. 4, č. 3.  ISSN 1802-4637.

 • ČERNÝ, K. Pojetí civilizací, dějin a „žhavé“ současnosti u M. Chátamího: Střet uvnitř perské sub-civilizace a dvě tváře šíitského politického islámu. Historická sociologie, 2010, roč. 2, č. 2, ISSN 1804-0616.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 3, s. 2-8.

 • ČERNÝ, K. Dvě tváře S. P. Huntingtona: Od teorií modernizace k civilizacionistice. Sociologický časopis, 2010, roč. 46, č. 2, s. 301-311. ISSN 0038-0288.

 • ČERNÝ, K.; CHVÁL, M.; PROCHÁZKOVÁ, L. Postoje k autoevaluaci ředitelů základních a středních škol v ČR. Orbis Scholae, 2010, roč. 4, č. 1, s. 91-110.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Školství očima české veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje. Orbis scholae, 2009, roč. 3, č. 3, s. 25-50.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis scholae, 2009, roč. 3 č. 3, s. 51-78.

 • ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Testování žáků na konci základní školy a státní maturita – aktuální otázky současné vzdělávací politiky. Orbis scholae, 2009, roč. 3 č. 3, s. 79-102. ISSN 1802-4637.

 • ČERNÝ, K. Američtí muslimové: Relevantní inspirace pro Evropu? Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 1, s. 2-7.

 • ČERNÝ, K. Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu. Historická sociologie, 2009, roč. 1, č. 1, s. 175-212. ISSN 1804-0616

 • ČERNÝ, K. Blízkovýchodní obraz Spojených států. Nový Orient, 2009, roč. 64, č. 4, s. 2-7. ISSN 0029-5302.

 • ČERNÝ, K. Budoucnost školy v percepci školského managementu.  Orbis Scholae, 2007, roč. 1, č. 3, s. 43 – 68.

 • ČERNÝ, K., GREGER, D. Společnost vědění a kurikulum budoucnosti. Orbis Scholae, 2007, roč. 1, č. 1, s. 21 – 39.

 • ČERNÝ, K., WALTEROVÁ, E. Vzdělávací potřeby pro 21. století. In: Orbis Scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Centrum základního výzkumu školního ČERNÝ, K. Sociologie a společnost – totalitární nástrahy, současné výzvy. Sociologický časopis, 2006, roč. 42, č. 5, s. 1063 – 1076 (biografické interview s prof. Petruskem).

 • ČERNÝ, K. Krize legitimity globálních nerovností v období časoprostorové komprese světa a politického probuzení v zemích Jihu: faktor globalizačního rizika. In: K sociologické reflexi moderního rizika. Editor: Suša, O, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004, s. 58-75.Research Activities and Projects:

year:

title:

source:

position:

2013-2015

Structural causes of Arab revolutions: Uneven modernization 1950-2010

GAČR

main researcher

2012

Egypt and revolution: actors and structures (field research)

Project scholarship (grant)

main researcher

2011

Research on historical memory in the Czech Republic

GAČR

co-researcher

2011

Arab revolutions: Egyptian case study

Project scholarship (grant)

main researcher

2008-2010

Uneven and Rapid Social Change in the Middle East and its Consequences

GAUK

main researcherScholarships, Fellowships:

period

institution

type

2012 – 2013

University of California, Santa Barbara, USA

Fulbright Fellowship (12/2012 – 05/2013)

2010

University of California, Santa Barbara, USA

Sasakawa Foundation

2009

The German Marshall Fund of the United States, USA

Focusing on Muslim Americans (D.C., Colorado, Florida, New York)

2005

Faculty of Sociology, St. Petersburg State University, Russia

Focusing on Russian sociology on globalization and international conflictsRozhovory v mediích (selektivní výběr):

Interview on Czech Muslims and their integration

Interview on Czech Muslims and their integration

Interview on Iraqi Yazidis and thein motives to emigrate to Europe based on field research in Iraq

Interview on Iraqi Yazidis and thein motives to emigrate to Europe based on field research in Iraq

Interview on the Arab Spring and its consequences for leading Czech weekly Respekt
Last change: December 19, 2018 14:05 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Study Programme Historical Sociology


Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(Room 2.06)
How to reach us