doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

Docent


Odborné zaměření: každodennost, sociologie volného času, folkloristika, etnologie, sociální antropologie


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Vědecko-výzkumná činnost


Dlouhodobý etnosociologický výzkum obce Široký Důl na Poličsku. Téma her a sportu na lokální úrovni. Každodennost v historických sociálních vědách. Ústní tradice a stereotypy, folklorní a obecná naratologie. Problematika sociologie imaginárního: fiktualita a možné světy.


Studium


1968 – 1973   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory etnografie – prehistorie.


Dosavadní praxe


2009 - dosud  šéfredaktor časopisu Historická sociologie;

2009 – dosud  Fakulta humanitních studií UK v Praze;

2000 – 2003  vedoucí Katedry sociálních věd (Univerzita Pardubice);

2000 – 2005  zakladatel  oboru sociální antropologie na Univerzitě Pardubice (Bc. a Mgr.);

1987 - dosud  docent na Katedře etnografie a folkloristiky FF UK v Praze (po roce 1991 Ústav etnologie FF UK);

1978 - 1987  odborný asistent na Katedře etnografie a folkloristiky FF UK v Praze.


Granty


1997 Man and Environment in the Contemporary Folklore. Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation  No. 1389/174/1996;

1998 – 2000 Historical and Political Consciousness in the Folk Narratives of Eastern and Central European Countries. Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation No. 1578/232/1998 (Společně se Zdeňkem Zbořilem.);

2002 – Přednáškový pobyt amerického profesora Zdeňka Salzmanna na Univerzitě Pardubice, Fond rozvoje vysokých škol;

2002 – 2004 Dolní Roveň: sociální antropologie a sociologie české obce na prahu třetího tisíciletí. Grantová agentura České republiky číslo 120255/2202/1160. (Společně s Petrem Skalníkem a Jiřím Šubrtem.)


Nejvýznamnější publikace

ŠALANDA, B.: Ústní podání a dějiny. Praha: Univerzita Karlova, 1989.

ŠALANDA, B.: České pověsti ze současného sběru. Praha: SPN.

ŠALANDA, B.: Folklor, tradice, stereotypy. Praha: SPN, 1990..

ŠALANDA, B.: Od oběti ke spasiteli. Praha: Český spisovatel, 1997.

ŠALANDA, B.: Česká vesnice Široký Důl. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, ARC – Vysoká škola politických a společenských věd, 2008.

ŠALANDA, B. (ed.): Tradiční a moderní z perspektivy historické sociologie: Studentské práce. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, ARC – Vysoká škola politických a společenských věd, 2011.


Poslední změna: 20. srpen 2020 19:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám