Elektronické publikace

Monografie a kapitoly v monografiích

Šubrt, Jiří: History and Sociology: What is Historical Sociology?

Šubrt, Jiří - Pfeiferová, Štepánka (eds.): Sociální změna.


Články v odborném periodiku

Anýžová, Petra: Ekvivalence položek v mezinárodních datech: základní vymezení a možnosti analýzy

Anýžová, Petra: Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce: srovnání šesti evropských zemí participujících na projektu PIAAC

Anýžová, Petra: Srovnatelnost Schwartzovy hodnotové škály v mezinárodních datech.

Arnason, Johann: Domains and Perspectives of Civilizational Analysis.

Arnason, Johann: The Cultural Turn and the Civilizational Approach.

Arnason, Johann: Max Weber jako klasik civilizační analýzy: komparativní pohledy na souhru kultury a moci

Arnason, Johann: Castoriadis as a civilizational analyst Sense and non-sense in Ancient Greece.

Černý, Karel: Dvě tváře S. P. Huntingtona: Od teorií modernizace k civilizacionistice.

Černý, Karel: Rozhovor s Johannem P. Arnasonem.

Hampl, Stanislav - Vinopal, Jiří - Šubrt, Jiří. Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti.

Maslowski, Nicolas: Politika paměti: Mezi minulostí a přítomností.

Maslowski, Nicolas: Sociolog se nikdy nemůže nacházet na straně moci - Rozhovor s Michelem Wieviorkou.

Německý, Marek: Komparace íránské a ruské revoluce v dílech dvou současných exilových íránských autorů.

Šubrt, Jiří: Antinomie sociální paměti.

Šubrt, Jiří. Modernizační hesla a mýty v sociologii poválečné periody.

Šubrt, Jiří: „Dialog mezi hluchými“? K problematice vztahu sociologie a historie.

Šubrt, Jiří: The Problem of Time from the Perspective of the Social Sciences.

Šubrt, Jiří: Historical consciousness and the teaching of history in the Czech Republic.

Šubrt, Jiří Holism and the Individual: A Theoretical Conundrum.

Šubrt, Jiří Claude Lévi-Strauss a problém tzv. sychronického času.

Šubrt, Jiří Does Systems Differentiation Present a Risk for Contemporary Society?

Šubrt, Jiří Individualismus versus holismus. Nástin pokusu o řešení teoretického dilematu.

Šubrt, Jiří Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy.

Šubrt, Jiří Jak porozumět kultuře v kontextu soudobé sociální teorie?

Šubrt, Jiří: The Society of Individual: How to Solve the Dilemma of Individualism and Holism in Historical Sociology

Šubrt, Jiří: O koncepci, která předznamenala teorii rozšířené mysli, a o jejím významu pro sociálněvědní teorii

Šubrt, Jiří - Pfeiferová, Štěpánka. Veřejné mínění o problematice českých dějin.

Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří. K otázce historického vědomí obvyvatel České republiky.

Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří - Vávra, Martin: The Czechs and their View of History.

Tomášek, Marcel: Paradox vymístění: příspěvekk posttotalitní reflexi vztahů se sudetskými Němci a polsko-židovských vztahů.

Tomášek, Marcel - Šubrt, Jiří. Jak se vyrovnáváme s naší minulostí? České a československé nedávné dějiny prizmatem teorie kolektivní paměti a kvalitativní metodologie (focus groups).


Poslední změna: 17. listopad 2017 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám