Publikace


Monografie


2021

Šubrt, J. - The Sociology of Time. A Critical Overview

Marková, J. - The Path to a Soviet Nation. The Policy of Belarusization


2020

Šubrt, J. - Kumsa, A. - Ruzzeddu, M. Explaining Social Processes: Perspectives from Current Social Theory and Historical Sociology

Šalanda, Bohuslav - Štemberk, Jan a kol: České století motorismu I

Šubrt, Jiří. The Systemic Approach in Sociology and Niklas Luhmann: Expectations, Discussions, Doubts


2019

Pape, Walter – Šubrt, Jiří. Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen: Der Kulturraum Mitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert.

Šubrt, Jiří: Individualism, Holism and Central Dilemma of Sociological Theory


2018

Jakubec, Ivan - Jan Štemberk: Cestovní ruch pod dohledem třetí říše.

Černý, Karel (ed.) - Šubrt, Jiří: Historicko-sociologické reflexe

Mlynář, Jakub - Paulíček, Miroslav - Šubrt, Jiří a kol: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Šubrt, Jiří - Německý, Marek a kol: Jedinec a společnost

Šubrt, Jiří: Antinomii, dilemmy i diskusii v sovremenoj sociologičeskoj mysli: Očerki socialnoj teorii.


2017

Černý, Karel: Jezídové, komunita na útěku

Černý, Karel: Instability in the Middle East

Černý, Karel: Velká blízkovýchodní nestabilita

Maslowski, Nikolas - Šalanda, Bohuslav: Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie

Štemberk, Jan: Pěšky, na lyžích na kole, lodí či autem

Šubrt, Jiří: The Perspective of Historical Sociology

Šubrt, Jiří 2017. Istoričeskije procesy, socialnyje izmeněnija, modernizacija s točki zrenija sociologii.


2015

Černý, Karel: Nad Evropou půlměsíc I.

Černý, Karel - Tuček, Břetislav a kol.: Význam kmenové společnosti v 21. století

Maslowski, Nikolas - Šubrt, Jiří a kol.L Kolektivní paměť

Německý, Marek: Co drží společnost pohromadě?

Šubrt, Jiří: Individualismus a holismus v sociologii2013

Marková, Alena: Sovětská bělorusizace jako cesta k národu

Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří a kol: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu


2012

Černý, Karel: Svět politického islámu

Štemberk Jan a kol.: Kapitoly z dějin cestovního ruchu

Voříšek, Michael: The Reform Generation


2011

Maslowski, Nicolas: Manifester en République tchèque


2010

Arnason, Johann P.: Historicko-sociologické eseje

Aranson, Johann P. - Benyovszky, Ladislav - Skovajsa, Marek (eds.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita

Havelka, Miloš: Ideje - dějiny - společnost

Šubrt, Jiří - Arnason, Johann (eds.): Kultury, civilizace, světový systém

Šubrt, Jiří - Baloun, Jan: Soudobá sociologická teoriestarší

Šafr, Jiří (2008): Sociální distance, interakce, relace a kategorizace

Šalanda, Bohuslav (2008): Česká vesnice Široký Důl

Šubrt, Jiří – Balon, Jan (2008). Teorie jednání: Jeden koncept, mnoho koncepcí

Šubrt, Jiří (2007): Postparsonsovské teorie sociálních systémů

Vávra, Martin (2007): Kdo je vinen? Sociologie trestního práva a trestání

Šubrt, Jiří (2006). Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii.

Šubrt, Jiří (2003): Čas a společnost

Šubrt, Jiří (2001): Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie

Šubrt, Jiří (2000). Problém času v sociologické teorii.

Šubrt, Jiří – Toš, Niko (1995). Crossroads of Transition: A Czech-Slovene Colloquium.
Poslední změna: 16. prosinec 2021 12:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám