• Pro uchazeče
  • Co znamená historická sociologie pro studenty a absolventy?

Co znamená historická sociologie pro studenty a absolventy?

Rút Kučírková, studentka: Znamená pro mě možnost pochopit děje ve společnosti a hlavně možnost prozkoumat vlastní předsudky a zafixované vzorce vlastního chování, které mi brání hlubšímu porozumění dnešní společnosti, lidí. A bez náhledu do historie toho nemohu dosáhnout. Asi mě k tomu přivedla i dnešní světová situace, která mi připadá přelomová a možná se i bojím toho neznámého, toho co bude následovat...


Michael Rádl, student: Pro mě je zajímavé právě to propojení historie a sociologie - tedy uvědomění, že určité struktury nevznikají náhodou, někde ve vzduchoprázdnu „na zelené louce“, ale že jim vždy něco předchází. Vznik nebo proměna nějaké struktury tak není dán okamžitou situací (ta může být proměně příznivá tím, že nastoluje vhodné podmínky), ale proměna sama může - a také většinou má - kořeny již minulosti, a to často v minulosti velmi dávné. Historická sociologie tak může přinášet odpovědi např. na otázky, proč je vývoj (a současný stav) určitého regionu tak odlišný od regionu jiného, když současné podmínky jsou u obou podobné nebo aspoň srovnatelné.                                                                      


Zuzana Konečná, absolventka: Civilizační analýza mi poskytla náhled na svět jinýma očima. Jak Eisenstadt poukazoval, všechny civilizace se nevyvíjejí podle stejného vzorce. Pro mě jako pro Evropana je někdy lehké zklouznout do vnímání světa "evropskýma" očima, na což mě civilizační analýza upozorňuje. Civilizační analýza poskytuje komparace, které ukazují fascinující odlišnosti v jednotlivých kulturách, které mě podněcují k přemýšlění a uvažování nad minulostí i současností světa.


Nikol Skočíková, absolventka: Civilizační analýza je velice důležitou součástí nejen sociologie nebo mezinárodních vztahů jako vědy, ale je důležitá pro celé lidstvo. Žijeme v době, kdy je svět především ekonomicky propojen, globalizován, dochází k přesunu věcí, informací i lidí z jedné země, civilizace na druhou. Svět je propojen v mnoha aspektech jako nikdy předtím. Dle mého názoru význam civilizační analýzy dobře osvětlil Huntington, který poukazuje na to, že právě vzhledem k tomuto propojení světa bychom se měli snažit porozumět jiným civilizacím, kulturám, snažit se dešifrovat jejich myšlenkové kódy a vzorce, které je vedou k určitým jednáním...Poslední změna: 3. červen 2020 11:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám