Profil absolventa

Profil absolventa

Koncepce výuky historické sociologie má připravit studenty – jak z hlediska úrovně znalostí, tak i z hlediska praktického osvojení potřebných dovedností – na budoucí výkon jejich povolání, ať už je budou vykonávat v oblasti akademické (badatelské) či mimoakademické (úřady, agentury, vzdělávací instituce, poradenské firmy, redakce apod.). Studijní program je zaměřen tak, aby si studenti osvojili relativně široký soubor odborných předpokladů, které mohou uplatnit v nejrůznějších typech zaměstnání, kde se nějakým způsobem pracuje s informacemi sociologicko-historické povahy. Absolventi oboru by měli být schopni takové informace aktivně vyhledávat a získávat, umět s nimi zacházet, vyhodnocovat je, komparovat a analyzovat za pomoci kvantitativních a kvalitativních přístupů. Jedná se také o to, aby měli široký intelektuální rozhled a dokázali věci, kterými se budou zabývat a o nichž budou třeba i rozhodovat, dát do širšího, především sociálně-historického kontextu.


Absolventi oboru získají během studia teoretické znalosti historicko-sociologického charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické, ekonomické, a také odborné dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní výzkumné metodologie. Naučí se posuzovat nejrůznější společenské jevy, problémy a témata v širších historických i teritoriálních souvislostech, nahlížet je v časové perspektivě, sestavovat a řídit odborné projekty, shromažďovat a vyhodnocovat specializované poznatky, analyzovat data kvantitativní i kvalitativní povahy, vytvářet zprávy, expertizy, posudky a odborné studie. Tím získají předpoklady pro profesní uplatnění jak v akademické sféře, tj. na vysokoškolských pracovištích a výzkumných ústavech, tak v mimoakademické sféře, tj. ve státní správě a samosprávě, evropských institucích, nevládních organizacích, výzkumných agenturách, poradenských firmách, vzdělávacích institucích, kulturních organizacích a médiích.Poslední změna: 17. listopad 2017 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám