Časopis Historická sociologie

Historická sociologie / Časopis pro historické sociální vědy

Webové stránky časopisuInterdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.


ISSN 1804-0616 (Print)

ISSN 2336-3525 (Online)

MK ČR E 19113


Šéfredaktor

Bohuslav Šalanda (FHS UK, Praha)


Výkonný redaktor

Vratislav Kozák (FHS UK, Praha)


Redakční rada

Johann Pall Arnason (La Trobe University, Melbourne; FHS UK, Praha)

Muriel Blaive (Ludwig Boltzmann Institute, Vídeň; Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)

Miloš Havelka (FHS UK, Praha)

David Inglis (University of Exeter, Exeter)

Drahomír Jančík (FF UK, Praha)

Hynek Jeřábek (FSV UK, Praha)

Jarosław Kilias (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Helena Kubátová (FF UP, Olomouc)

Giselinde Kuipers (University of Amsterdam, Amsterdam)

Alemayehu Kumsa (FF UK, Praha)

Nicolas Maslowski (FHS UK, Praha)

Nikolaj P. Narbut (Rossijskij universitět družby narodov, Moskva)

† Miloslav Petrusek (FSV UK, Praha)

Jiří Rak (FSV UK, Praha)

Marci Shore (Yale University, New Haven)

Marek Skovajsa (FHS UK, Praha)

Jan Štemberk (VŠO, Praha; FHS UK, Praha)

Jiří Šubrt (FHS UK, Praha)

František Znebejánek (FF UP, Olomouc)
Poslední změna: 20. červen 2019 15:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám