Granty a projekty

Aktuálně řešené granty a projekty

Marková Alena: Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické sociologie. SVV (2019)

Štemberk Jan: České století motorismu. NAKI II (2018-2023)


Minulé granty a projekty

Jiří Šubrt: Homo Sociologicus Revisited. GAČR (2015 - 2018).

Centrum pro výzkum kolektivní paměti. UK v Praze (2012 - 2017).

Nicolas Maslowski: Vejít do kolektivní paměti: sociální konstrukce uznání v českých a slovenských národních prozopografických publikacích. GAČR (2013 - 2016).

Karel Černý: Strukturální příčiny arabských revolucí a nástupu politického islámu. GAČR (2013 - 2016).

Černý Karel, Marková Alena: Aktuální badatelská témata euro-asijského prostoru v perspektivě historické sociologie politiky. UK FHS (2012).

Jiří Šubrt: Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality. Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (2010 - 2011).

Jiří Šafr: Faktory přispívající k životnímu úspěchu: rodinná výchova, aspirace a sociální kapitál, UK FHS (2011).

Bohuslav Šalanda: Osudy pohraničních sídel a jejich obyvatel na území Českého lesa, UK FHS (2010).

Jiří Šubrt: Vztah společnosti k židovské menšině v reflexi pamětníků, UK FHS (2010).

Jiří Šubrt: Nový studijní předmět "Teorie sociální změny". FRVŠ (2010).


Poslední změna: 20. červen 2019 15:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám