Granty a projekty

Aktuálně řešené granty a projekty

Alena Marková: The 4EU+ European Universities Alliance (4EU+Alliance), Charles University Minigrants 2020, projekt 52A Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges (ve spolupráci s Univerzitou ve Varšavě, Univerzitou v Milaně a Univerzitou v Heidelbergu), Flagship2.

Alena Marková: Neobělorusizační procesy v postsovětském Bělorusku období státní nezávislosti (1990-1995), GAČR (2018-2020), č. 18-18108S

Štemberk Jan: České století motorismu. NAKI II (2018-2023)


Minulé granty a projekty

Marková Alena: Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické sociologie. SVV (2019)

Jiří Šubrt: Homo Sociologicus Revisited. GAČR (2015 - 2018).

Centrum pro výzkum kolektivní paměti. UK v Praze (2012 - 2017).

Nicolas Maslowski: Vejít do kolektivní paměti: sociální konstrukce uznání v českých a slovenských národních prozopografických publikacích. GAČR (2013 - 2016).

Karel Černý: Strukturální příčiny arabských revolucí a nástupu politického islámu. GAČR (2013 - 2016).

Černý Karel, Marková Alena: Aktuální badatelská témata euro-asijského prostoru v perspektivě historické sociologie politiky. UK FHS (2012).

Jiří Šubrt: Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality. Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (2010 - 2011).

Jiří Šafr: Faktory přispívající k životnímu úspěchu: rodinná výchova, aspirace a sociální kapitál, UK FHS (2011).

Bohuslav Šalanda: Osudy pohraničních sídel a jejich obyvatel na území Českého lesa, UK FHS (2010).

Jiří Šubrt: Vztah společnosti k židovské menšině v reflexi pamětníků, UK FHS (2010).

Jiří Šubrt: Nový studijní předmět "Teorie sociální změny". FRVŠ (2010).


Poslední změna: 6. duben 2020 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám