PhDr. Stanislav Hampl

PhDr. Stanislav Hampl

odborný asistent


Odborné zaměření: metodologie kvantitativního sociologického výzkumu, výzkum veřejného mínění a trhu


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Vzdělání:

1985, státní rigorózní zkouška ze sociologie (PhDr.)

1979-1983, studium sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze


Praxe:

od r. 2014 PPM Factum

Vedoucí analytik sociálního a politického výzkumu, věnuje se zejména projektům pro státní a veřejné instituce, většinou v kombinaci kvantitativní a kvalitativní metodologie, např. pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (Socioekonomická analýza lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu), pro Ministerstvo vnitra ČR a MŠMT (Potencionální hrozba růstu rizik vzniku konfliktních situací popřípadě teroristických aktů ve školním prostředí), pro Kancelář veřejného ochránce práv (Slaďování pracovního, osobního a rodinného života na ministerstvech ČR)


2004 - 2013 STEM, s. r. o.

Vedoucí analytik, zabývá se zejména politickými výzkumy (řada předvolebních výzkumů na zakázku médií i politických stran) a šetřeními pro potřeby veřejné správy (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Sociologický výzkum postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství, výchovy a vzdělávání, 2009; Ministerstvo vnitra ČR – Spokojenost obyvatel s prací HZS ČR a informovanost v oblastech požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a krizového řízení, 2008; Úřad vlády ČR – Komunikace o evropských záležitostech, 2005-2006; Ministerstvo pro místní rozvoj – Povědomí veřejnosti o fondech EU, 2004-2006; Ministerstvo práce a sociálních věcí – Šetření Zdraví a rodina, 2005; Ministerstvo obrany ČR – Vojenský profesionál 2004), pro akademické instituce (FFUK – Sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky, 2010-2011) i pro potřeby komerčních subjektů (např. ŘSD, OKD, České dráhy, ČEZ, Economia). Kombinuje kvantitativní i kvalitativní výzkumné techniky.


1994-2004 : TNS Factum, s. r. o.

Senior Project Manager, vedl oddělení sociálního a politického výzkumu. Provedl řadu šetření realizovaných mj. pro instituce z oblasti veřejné správy, v nichž se zabýval otázkami externí komunikace subjektů, percepce jejich aktivit širokou veřejností i speciálními cílovými skupinami (např. Ministerstvo obrany ČR – Motivace pro výběr vojenského povolání; Ministerstvo zahraničních věcí – série výzkumů ke zpětné vazbě komunikační strategie zaměřené ke vstupu ČR do EU; Ústav zahraničních vztahů – Administrativní elity v procesu přistoupení k EU; Ministerstvo práce a sociálních věcí – Trendy sociálně politických mechanismů genderových vztahů, Obraz ženy v médiích a reklamě; Magistrát hl. m. Prahy – Analýza pocitu bezpečí obyvatel Prahy;). Pracoval na volebních studiích, na výzkumech hodnotových orientací (Český rozhlas – Hodnotové orientace a mediální chování obyvatel ČR) atd.. V letech 1999-2003 se aktivně účastnil seminářů výzkumného sektoru Polling, Social & Government Research společnosti TNS.


1983-1994 : Institut pro výzkum veřejného mínění při Českém statistickém úřadu (pův. Ústav pro výzkum veřejného mínění při FSÚ)

odborný výzkumný pracovník, věnoval se šetřením hodnotových orientací, volebním studiím i výzkumům z oblasti sociálního marketingu.Publikace:

Články:

Šubrt, J., Vinopal, J., Hampl, S., a Pullmann, J. 2012: The Velvet Revolution and Modern Czech History in the Eyes of the Czech Population. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, vol. XIX, č. 1.

Hampl, S., Vinopal, J. a Šubrt, J. 2011: Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti. Naše společnost, č. 1.

Hampl, S. a Huk, J. 2010: Sametová revoluce po 20 letech. In: Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu. Ed. Jiří Šubrt. Nezávislé centrum pro studium politiky.

Drulák, P., Česal, J. a Hampl, S. 2013: Interactions and identities of Czech civil servants on their way to the EU. In: Journal of European Public Policy, vol. 10, No.4.


Spoluautorství publikací:

Historické vědomí obyvatel České republiky: Perspektivou sociologického výzkumu (Šubrt, J., Vinopal, J., eds., Karolinum, 2013)

Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění (Mišovič, J. a kol., 2010)

Sondy do veřejného mínění (Herzmann, J., Slejška, D. a kol., Svoboda, 1990) 


Poslední změna: 19. prosinec 2017 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám