doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Docent


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SISAbsolvoval obor historie na FF UK (1989), habilitován v oboru kulturní a sociální antropologie (2010).

Věnuje se historické demografii a antropologii rodiny, dějinám kultury (s důrazem na badatelské metody historické antropologie a na jejich propojování se studiem dlouhodobých procesuálních socio-kulturních proměn) a teorii a metodologii historických věd.


Publikace:


HORSKÝ, Jan - Markéta SELIGOVÁ, Rodina našich předků, Praha 1996, Nakladatelství Lidové noviny.

HORSKÝ, Jan. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 2009, Argo.

HORSKÝ, Jan - ŠUCH, Juraj (eds.) Narace a (živá) realita. Praha: Togga, 2012.

HORSKÝ, Jan - HRONÍKOVÁ, Linda - STELLA, Marco. Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Andrias, 2014.


Poslední změna: 19. prosinec 2017 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám