• Věda a výzkum
  • Publikace
  • 2018
  • Mlynář, Jakub - Paulíček, Miroslav - Šubrt, Jiří a kol: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Mlynář, Jakub - Paulíček, Miroslav - Šubrt, Jiří a kol: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Mlynář, Jakub - Paulíček, Miroslav - Šubrt, Jiří a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2018.


KOUPIT

Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od umění a vážení přes čtverylku a hokej až po panenku Barbie či vztah lidí k horám. Kniha ukazuje, že obrazy člověka v různých oborech nejsou zcela nesourodé, ale že naopak umožňují vzájemné obohacení. Nejde o soupeřící „pohledy“ na tentýž předmět zájmu, ale spíše o možnost mezi jednotlivými společenskovědními „hrami“ svobodně volit – s vědomím toho, že každá z nich má nejen své meze a pravidla, ale i svůj vlastní půvab.Poslední změna: 11. červenec 2019 14:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám