Černý, Karel: Instability in the Middle East

ČERNÝ, Karel. Instability in the Middle East: structural changes and uneven modernisation 1950-2015. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3427-2.


KOUPIT


Blízkovýchodní nestabilita se vnějškově manifestuje různými způsoby: krizí vládnoucích režimů, vzestupem politického islámu, terorismu, revolucí, občanských válek či rostoucí migrací a zhroucením řady států. Kniha nabízí výklad kořenů této nestability s pomocí teoreticky původní a empiricky podložené historicko-sociologické srovnávací analýzy. Zatímco ve výkladech vývoje post-koloniálního Blízkého východu dosud dominovaly dvě protichůdné teze – jde o region zaostalý, neměnný a rigidní, nebo naopak proměňující se až příliš rychle – kniha nabízí alternativní perspektivu vycházející z vysoce nerovnoměrného a nesynchronizovaného tempa změn v jednotlivých dimenzích blízkovýchodní modernizace.


Tato kniha jasně ukazuje na teoretickou sílu revidované modernizační teorie, jež umožňuje porozumět Blízkému východu. Používá sofistikovanou analýzu a bohatá empirická data, aby odhalila socioekonomické a politické nerovnovážnosti, jež stojí v pozadí arabských povstání a konfliktů, které odstartovaly.Poslední změna: 11. červenec 2019 14:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám