Černý, Karel: Velká blízkovýchodní nestabilita

ČERNÝ, Karel. Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017.


KOUPIT

Současná nestabilita arabského světa se projevuje různě: revolucemi, politickým islámem, terorismem, migrací a hroucením celých států. Kniha vysvětluje kořeny nestability s pomocí teoreticky původní a empiricky podložené historicko-sociologické srovnávací analýzy. Ta vychází z teze o vysoce nerovnoměrném tempu změn v jednotlivých dimenzích modernizace. Jedná se tak o důsledek rychlých socio-demogra? ckých změn, jako je populační růst, urbanizace, expanze médií a vzdělanosti, pomalejšího vývoje hospodářství, neznatelné či regresivní politické změny projevující se erozí schopnosti států vládnout či absencí demokratizace. Výsledkem je kumulace společenského napětí, jež se manifestuje trojím de? citem: prosperity, demokracie a bezpečí.


Tato kniha jasně ukazuje na teoretickou sílu revidované modernizační teorie, jež umožňuje porozumět Blízkému východu. Používá sofistikovanou analýzu a bohatá empirická data, aby odhalila socioekonomické a politické nerovnovážnosti, jež stojí v pozadí arabských povstání a konfliktů, které odstartovaly.Poslední změna: 11. červenec 2019 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám