• Věda a výzkum
  • Publikace
  • 2017
  • Maslowski, Nikolas - Šalanda, Bohuslav: Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie

Maslowski, Nikolas - Šalanda, Bohuslav: Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie

MASLOWSKI, Nikolas - ŠALANDA, Bohuslav. Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2017.


KOUPIT

Kniha se věnuje problematice sociální změny a různých badatelských přístupů k ní. Jedná se o příspěvek k rozvoji sociohistorické perspektivy, pochopené jako multidisciplinární způsob zachycení dlouhodobých procesů a změn. Ty jsou představovány v klíčových studiích, v nichž autoři zachycují politické události a jejich vliv na obyvatele (postavení šlechtice, měnová reforma, rozpad Československa), ale také kulturní život českých zemí (Národní divadlo za druhé světové války). Aktérství představuje vlastnost sociálního subjektu, jenž má úlohu hybatele jednání v určitém vysvětlujícím modelu. Autoři nevynechali ani teoretický rámec, který je nutný pro jejich zkoumání. Každá stať rovněž obhajuje jiný přístup, který lze použít při analýze vztahů aktérů a sociální změny, což rozšiřuje a obohacuje paletu metod a problematiky historické sociologie.
Poslední změna: 11. červenec 2019 14:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám