Šubrt, Jiří: Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie

ŠUBRT, Jiří. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie: sociologické teorie druhé poloviny 20. století [online]. Praha: ISV, 2001 [cit. 2019-07-15]. Sociologie. ISBN 80-85866-77-3. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html


KOUPIT

Kniha je věnována teoretickým koncepcím, které se v sociologii prosazovaly během posledních padesáti let. Vzhledem k šíři dané problematiky učinil autor výběr osobností tak, aby reprezentovaly všechna významná paradigmata, o kterých se v současné literatuře diskutuje. Publikace tak představuje např. civilizační teorii Norberta Eliase, strukturalismus Clauda Lévi-Strausse, fenomenologickou sociologii Alfreda Schütze, behavioristickou sociologii Georga Caspara Homanse, teorii konfliktu Ralfa Dahrendorfa a další.Poslední změna: 15. červenec 2019 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám