Šubrt, Jiří: Soudobá sociologie VI. (Oblasti a specializace)

ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie. VI, (Oblasti a specializace). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2558-4.


PŮJČIT

KOUPIT

Tímto šestým svazkem se uzavírá série knižních publikací, které pod označením Soudobá sociologie začaly vycházet v roce 2006. Cílem celého projektu bylo zprostředkovat českému čtenáři informace o základních trendech soudobé světové sociologie.

Poslední svazek řady obsahuje kapitoly, které jsou věnovány jednotlivým oblastem a specializacím sociologického bádání, tj. sociologii rodiny, města, venkova, sociální práce, medicíny, životního prostředí, sociální exkluze, práva, kriminologie, výchovy a vzdělávání, médií a masové komunikace, veřejného mínění, volného času, sportu, práce a řízení, politiky, armády, války, etnicity, náboženství a historické sociologii.

Jednotlivé kapitoly jsou napsány čelnými odborníky z daných oblastí sociologického bádání.Poslední změna: 17. červenec 2019 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám