Šubrt, Jiří a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění: Teorie a výzkum

ŠUBRT, Jiří. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění: teorie a výzkum. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-522-1.


PŮJČIT

Soubor vysokoškolských učebních textů k danému tématu je sestaven z příspěvků různých autorů.Poslední změna: 22. červenec 2019 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám