• Aktuality

Aktuality

21. března 2024

Přepisování historie? Jak se mění čtení minulosti odpoví konference


Katedra historických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vás zve k účasti na mezinárodní konferenci “Rewriting the History: Changing the Reading of the Past” určenou pro studující doktorského a magisterského studia. Konference proběhne 13. -14. června v hybridní formě (online & in-person) a v angličitně.


Hlavními tematickými okruhy konference jsou:

  • Ideologizace historie a vytváření mýtů,

  • militarizovaný patriotismus a nacionálně-patriotická verze dějin,

  • sociálně-politické současné dějiny Ukrajiny,

  • aktivní vzpomínání a selektivní zapomínání,

  • paměť jako soft-power/malleable resource,

  • historická politika a instrumentalizace minulosti,

  • romantizace zločinu a nové pojetí násilí,

  • re-interpretace dějin jako “revanchist programme”,

  • vizuální kultura v politice reprodukce,

  • obnovení zamlčených historických narativů.


Abstrakty (max. 200 slov) lze podávat prostřednictvím e-formy na stránkách konference nebo prostřednictvím e-mailu . Deadline podání abstraktů je 12. května 2024.


Více o konferenci na webu: http://rewriting.conference2024.tilda.ws/.


Plakát a pozvánka v angličtině ke stažení

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám