doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Guarantor of the Study Programme


Contacts and office hours:

see SIS


Courses:

see SISHigher education

1977 - 1983 Faculty of Arts of Charles University Prague

1985-1990 Post-graduate student at the Institute of Sociology of the USSR Academy of Sciences in Moscow


Practice (time and employer)

1982 - 1983, Faculty of Journalism, Charles University Prague, Institute of Theory and Practice of Journalism

1983 - 1990, the Federal Statistical Office, Prague, Institute for Public Opinion Research

1990 - present, Faculty of Arts of Charles University Prague, Department of Sociology

2007 - present, Faculty of Humanities, Charles University, Study Programme Historical Sociology


Publications (selection):

Colective Monographs

Pape, Walter – Šubrt, Jiří 2019. Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen: Der Kulturraum Mitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert.

Šubrt, J. – Německý, M. a kol. 2018. Jedinec a spolenost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus

Mlynář, J. – Paulíček, M. – Šubrt, J. 2017. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Maslowski, Nicolas – Šubrt, Jiří a kol. 2014. Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám

Šubrt, Jiří a kol 2014. Soudobá sociologie VI.: Oblasti a specializace

Šubrt, Jiří – Vinopal, Jiří a kol. 2013. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu

Šubrt, Jiří a kol. 2013. Soudobá sociologie V.: Teorie sociální změny

Šubrt, Jiří (ed.) 2010. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum

Šubrt, Jiří – Árnason, Jóhann Páll (eds.) 2010. Kultury, civilizace, světový systém

Šubrt, Jiří a kol. 2010. Soudobá sociologie IV.: Aktuální a každodenní

Šubrt, Jiří a kol. 2008. Soudobá sociologie III.: Diagnózy soudobých společností

Šubrt, Jiří a kol. 2008. Soudobá sociologie II.: Teorie sociálního jednání a sociální struktury.

Šubrt Jiří a kol. 2007. Soudobá sociologie I.: Teoretické koncepce a jejich autoři

Šubrt, Jiří (ed.) 2007. Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů

Šubrt, Jiří (ed.) 2007. Postparsonsovské teorie sociálních systémů.

Šubrt, Jiří (ed.) 2006. Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii


Editorial Works

K sociologické reflexi modernizace. (Šubrt, Jiří ed.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XI. Praha: Karolinum, 1998.

Společenské procesy a jejich aktéři. (Šubrt, Jiří ed.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XII. Praha: Karolinum, 2000.

Aktér, instituce, společnost: Sborník k 65. narozeninám Miloslava Petruska. (Šubrt, Jiří ed.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XIII. Praha: Karolinum, 2003.

Organizace, rozhodování, řád a změna. (Šubrt, Jiří ed.) Acta universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XIV. ( Šubrt, Jiří ed.) Praha: Karolinum; 2006.

Aktéři, systémy, rizika. (Šubrt, Jiří ed.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XV. Praha: Karolinum 2009.

Naše společná přítomnost I. (Lapka, Miloslav – Vávra, Jan – Šubrt, Jiří eds.) Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia sociologica XVI. Praha: Karolinum 2009.

Last change: January 19, 2022 11:14 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Study Programme Historical Sociology


Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(Room 2.06)
How to reach us