doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Director of the department


Contacts and office hours:

see SIS


Courses:

see SIS


Higher education

1977 - 1983 Faculty of Arts of Charles University Prague

1985-1990 Post-graduate student at the Institute of Sociology of the USSR Academy of Sciences in Moscow


Practice (time and employer)

1982 - 1983, Faculty of Journalism, Charles University Prague, Institute of Theory and Practice of Journalism

1983 - 1990, the Federal Statistical Office, Prague, Institute for Public Opinion Research

1990 - present, Faculty of Arts of Charles University Prague, Department of Sociology

2007 - present, Faculty of Humanities, Charles University, Department of Historical Sociology


Publications (selection) 2006 - 2015:

ŠUBRT, Jiří (ed.). Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha: Karolinum, 2006.

ŠUBRT, Jiří (ed.). Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum, 2007.

ŠUBRT, Jiří (ed.). Historická sociologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie I.: Teoretické koncepce a jejich autoři. Praha: Karolinum, 2007.

ŠUBRT, Jiří, BALON, Jan (eds.): Teorie jednání: Jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: Matfyzpress, 2008.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie II.: Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum, 2008.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie III.: Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008.

ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie IV.: Aktuální a každodenní. Praha: Karolinum, 2010.

ŠUBRT, Jiří, BALON, Jan. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada, 2010.

ŠUBRT, Jiří (ed.). Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010.

ŠUBRT, Jiří, ÁRNASON, Jóhann Páll (eds.). Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Karolinum, 2010.

ŠUBRT, Jiří. Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality: Příspěvek k teoretickým diskusím v soudobé sociologii. Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2011.

ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie V.: Teorie sociální změny. Praha: Karolinum, 2013.

ŠUBRT, Jiří, PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Sociální změna. Praha: FHS UK, 2013.

ŠUBRT, Jiří, VINOPAL, Jiří. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 2013.

ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie VI.: Oblasti a specializace. Praha: Karolinum, 2014.

MASLOWSKI, Nicolas, ŠUBRT, Jiří. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2014.Last change: December 19, 2017 15:19 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Department of Historical Sociology

U Kříže 8

158 00 Prague 5 - Jinonice

Czech Republic


Building B, room 6009,

tel: +420 251 080 356How to reach us