PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D.


odborný asistent externista


Odborné zaměření: analýza kvantitativních dat, sociologie medicíny, sociologie organizace


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Vzdělání:

Ph.D. sociologie, katedra sociologie FF UK (2016)


Odborné zaměření a oblasti expertizy:

Socioložka s odbornými zájmy v oblasti metodologie společenských věd, obecné sociologie, sociologie organizace, sociologie medicíny a zdraví, podpory zdraví a kvality života pracovníků a studentů, psychosociálních determinant zdraví, péče o seniory, nefarmakologických intervencí u osob s demencí, reminiscence, logoterapie a existenciální analýzy. Propojuje akademické působení s poradenskou činností.Publikace:

Kapitoly v kolektivních monografiích:

 • Jirkovská,B. (2017). Motivace edukátorů. In: Jirkovská, A. a kol. Skupinová edukace diabetiků. Jak na to… Geum, ISBN 978-80-87969-33-5


Odborné studie:

 • Lorenzová,J.; Jirkovská,B.; Mynaříková,L. (2020). Znalostní a uživatelská specifika digitální kompetence učitelů věd o člověku ve středním odborném vzdělávání. Lifelong Learning, 10/2, pp. 175-208. doi: 10.11118/lifele20201002175 Retrieved from: http://lifelonglearning-temp.mendelu.cz/10/2/0175/.

 • Svoboda, P.; Lorenzová, J.; Jirkovská, B. ; Mynaříková, L.; Vališová, A.; Andres, P. Research of Teachers' Digital Competences in an International Context. In: The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. Proceedings of the 22th International Conference on Interactive Collaborative Learning. ICL2019 - The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education, Bangkok, 2019-09-25/2019-09-28. Cham: Springer International Publishing, 2020.

 • Jirkovska,B., Lorenzova, J., Mynarikova, L., Svoboda, P. (2019). Perception of Knowledge in the Area of Digital Competences by Secondary School Teachers. Proceedings of the ICERI2019, the 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain) on the 11th-13th of November, 2019. WOS:000530109202073

 • Mynarikova, L., Svoboda, P., Jirkovska,B., Lorenzova, J. (2019). Barriers of Secondary School Teachers in the Use of ICT for Teaching. Proceedings of the ICERI2019, the 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain) on the 11th-13th of November, 2019. WOS:000530109202074

 • Jirkovska,B., Janeckova,H. (2019). Workplace Stress and Employees’ Well-being: Evidence from Long Term Care in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 27 (2), pp. 87-92. Doi: 10.21101/cejph.a5135. Dostupné z: https://cejph.szu.cz/current_issue.php, WOS: 000472898100001

 • Semrád,J.; Jirkovska,B.; Emrova,L. (2018). Vztah nastupující generace ke generaci starší, rodičů a prarodičů. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 7/2, pp. 339-350. doi: 10.18355/PG.2018.7.2.10

  Dostupné z: http://www.pegasjournal.eu/files/Pegas1_2018_10_idy3m942.pdf

 • Janečková,H., Dragomirecká,E., Jirkovská,B. (2017). Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v ČR na počátku 21. století. Sociální práce, 6/2017, pp. 42-59. Dostupné z: http://socialniprace.cz/index.php?sekce=2&ukol=1&id=91

 • Jirkovská,B. (2017). Recenze knihy P. Ondrejkoviče: Porozumenie a vysvetlenie v spoločenskovednom výskume. Brno: Paido, 2016. Historická sociologie, 2/2017, pp. 133-135. Dostupné z: https://historicalsociology.cuni.cz/HS-38-version1-9jirkovska.pdf

 • Jirkovská,B. (2017). Motivace edukátorů. In: Jirkovská, A. a kol. Skupinová edukace diabetiků. Jak na to… . Geum, ISBN 978-80-87969-33-5

 • Sawyer, C.H., Jirkovska, B., Bombelli, C.M., Wallace, A., Walling, B. (2017). The Power of Narration (Story) for Learning and for Life: Bridging Past and Future. In: Vrontis, D., Weber, Y., & Tsoukatos, E. Global and national business theories and practice: bridging the past with the future: 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. (10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, pp. 220-224). Rome: EuroMed Press. Retrieved from: http://euromed2017.com/bop2017.pdf

 • Jirkovska,B. (2017). Learning through Questionning: What are Suitable Questions Good for? In: Andres, P., Hrmo, R. et al. Proceedings of 12th International Scientific Conference Schola 2016, Pedagogy and Didactics in Technical Education (pp. 71-74). Prague: Czech Technical University. ISBN: 978-80-01-06112-1. Retrieved from: https://spark.adobe.com/page/7ohkpMA0lD2Wl/

 • Sawyer, C.H., Jirkovska, B., Bombelli, C.M., Walling, B., Odrakiewicz, P. (2016). Kaleidoscope Thinking: Multiple Perspectives on the Development of Cross-Cultural Competence. In: Vrontis, D., Weber, Y., & Tsoukatos, E. Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems: 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. (9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, pp. 1977-1980). Warsaw: EuroMed Press. Retrieved from: http://emrbi.org/wp-content/uploads/2016/08/euromed2016bof.pdf, WOS:000390841500161

 • Jirkovská, B. (2016). Panuje rovnováha mezi úsilím a odměnami u profesionálů v dlouhodobé péči? AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA: STUDIA SOCIOLOGICA, 2/2016 (XXI – Sociologie na hranicích), pp. 115-131. Článek byl oceněn Cenou Miloslava Petruska za nejlepší studentský odborný sociologický článek vydaný v recenzovaném periodiku (druhé místo).

 • Jirkovska, B. (2015). Building a Bridge between Teaching and Learning by Asking Questions. In: Vrontis, D., Weber, Y., & Tsoukatos, E. Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment: 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. (8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, pp. 2454). Verona: EuroMed Press. Retrieved from: https://www.dropbox.com/s/5a8zeogxqx8go8n/euromed2015%20book%20of%20proceedings-2015-10-04.pdf?dl=1, WOS:000371316100187

 • Jirkovská, B. (2015). Nerovnováha mezi úsilím zaměstnanců a odměnami: Model Effort Reward Imbalance. AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA: STUDIA SOCIOLOGICA, 2/2014(XX - Zdraví, rizikové chování a životní styl), pp. 87-102. Retrieved from: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=61471Výzkumné projekty a granty (řazeno chronologicky od nejnovějších k nejstarším):

 • Lorenzová, J.; Jirkovská, B.; Mynaříková, L. (2020). „Zpráva z empirického šetření“. Mezinárodní vědecká konference Rozvoj digitálních kompetencí učitelů středních škol jako priorita soudobého vzdělávání, Praha (přednáška)

 • Jirkovská,B., Lorenzova, J., Mynarikova, L., Svoboda, P. (2019). „Perception of Knowledge in the Area of Digital Competences by Secondary School Teachers”. Konference ICERI, Sevilla (přednáška)

 • Jirkovská,B., Semrád, J., Emrová, L. (2018). „Vztah nastupující generace ke starším generacím”. Konference České sociologické společnosti, Hradec Králové (přednáška)

 • Jirkovská,B. (2018-2021) „Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů na středních odborných školách“. Projekt TAČR TL01000192 (člen řešitelského týmu)

 • Jirkovská,B., Andresová, J. (2018). „Reminiscence v nemocnici; Biografie jako zdroj v péči o pacienty”. Konference Jak oživit vzpomínky aneb reminiscence v praxi, Praha (workshop)

 • Jirkovská,B., Walling, B., Sawyer, C. (2018). „Exploring Self and Organizations Through Hands-On Metaphor”. Art of Management and Organization (AoMO) conference, Brighton (workshop)

 • Jirkovská,B., Andresová,J. (2017). „The Experience from Reminiscence Meetings in the Military University Hospital in Prague“. 20th Anniversary Conference of RYCT, European Reminiscence Network, London (přednáška)

 • Jirkovská, B. (2017). "Story as an appropriate foundation for scholarly research through sociological narration". The 10th Annual Conference of the Euromed Academy of Business, Řím (přednáška)

 • Jirkovská, B. (2016). „Learning through Questioning. What are suitable questions good for?“ International Scientific Conference Schola 2016, Prague (paper)

 • Jirkovská, B. (2016). „Současný vývoj v oblasti dlouhodobé péče“. [Contemporary development in Long-Term Care]. International Scientific Conference Contemporary trends in Development of sociological theory and practice, Bratislava (paper)

 • Jirkovská, B. (2015). "Building a Bridge between Learning and Teaching by Asking Questions".The 8th Annual Conference of the Euromed Academy of Business, Verona (paper)

 • Jirkovská, B. (2014). „Pracovní podmínky a podpora zdraví v pečujících profesích.“ [Working conditions in nursing] Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development. MÚVS ČVUT v Praze (paper)

 • Jirkovská, B., Janečková, H. (2014). “Health Promotion of staff in Long Term Care-probe in the Czech Republic”. International congress of ESHMS, Helsinki (poster)Stipendia:


2018

Kurz o kreativních technikách používaných v reminiscenci se zvláštním důrazem na reminiscenční divadlo a vzpomínkové krabice. Veden Pam Schweitzer, britskou odbornicí na reminiscenci. Sponzorován programem Erasmus + Londýn.

2013

Výzkumná praxe v Institutu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum podpory zdraví, Vídeň. Spolupráce na projektu „Gesundheit hat kein Alter“ - výzkum podpory zdraví zaměstnanců, klientů, příbuzných a dobrovolníků ve vídeňských domovech pro seniory. Aktivní účast na Geriatrickém kongresu rakouské a německé geriatrické společnosti ve Vídni, poster o podmínkách podpory zdraví personálu zkoumaných domovů.

2011

Stáž na University of Redlands a University of La Verne, Kalifornie, USA (účast na přednáškách o sociologii organizačního rozvoje a managementu, exkurze do vybraných podniků). Přednáška pro studenty o vlastním výzkumu motivačních faktorů nelékařského zdravotnického personálu v nemocnici.

2010

Semestrální studijní pobyt na University of Glasgow, Velká Británie (účast na přednáškách s tematikou sociologie, sociální psychologie a organizačního rozvoje).Rozhovory v médiích:


Poslední změna: 16. listopad 2020 10:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám