Mgr. Alena Marková, Ph.D.


Odborná asistentka


Odborné zaměření: nacionalismus a formování moderního národa, národní identita, národní hnutí, historické vědomí, moderní dějiny Východní a Střední Evropy


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Vzdělání:

2007-2011 Ph.D., doktorský program Humanitní studia, obor Obecná antropologie – Integrální studium člověka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

(školitel prof. Miroslav Hroch, DrSc., CSc)


2005-2007 Mgr., summa cum laude, navazující magisterský program Humanitní studia, obor Obecná antropologie – Integrální studium člověka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Odborné zaměření:

Dlouhodobý výzkum národních procesů ve Východní a Střední Evropě: nacionalismus a formování moderních národů, národní identita, historické vědomí a paměť, moderní dějiny Východní a Střední Evropy.


Další směry výzkumu: sovětská národnostní politika, dějiny SSSR a současné dějiny postsovětských a postsocialistických zemí, socialismus a jeho každodennost, komunismus, totalitarismus a propaganda.


Ceny:

Alena Marková obdržela cenu za nejlepší historickou práci v oblasti běloruských studií


Monografie:

Marková, A., Sahanovič, H., Šybieka, Z., Dějiny Běloruska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, - kapitoly o současných dějinách Běloruska 20.-21. století (bude publikováno v roce 2017).


Marková, A., Šliach da savieckaj nacyji. Palityka biełarusizacyji, 1924-1929, edice Biblijateka časopisa „Biełaruski histaryčny ahliad“, Minsk: Halijafy, 2016, - s. 324, ISBN 978-985-7140-36-7


Marková, A., Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, -s. 261, ISBN 978-80-7422-230-6


Edice:

Ivanova, A. – Tuček, J. (eds.), Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model, Praha: UK FHS, 2006, - s. 415, ISBN 80-239-8444-6


Kapitoly v kolektivních monografiích:

Marková, А., “Biełaruskaja sialianska-rabočaja hramada vačyma polskich specsłužbaŭ”, in: S. Kawalou – R. Radzik – M. Sajewicz (eds.), Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 67-79.


Odborné studie (výběr):

Marková, A., „Biełaruskaja mova, lingua non grata. Ahitacyja za biełaruskuju movu na viescy padčas biełarusizacyji“, in: Rossijskie i slavianskije issledovania, Sv. XI, prosinec 2016, s. 350-358.

Marková, A., “Pakarać śmierccju nielha zlitavacca: biełaruski nacyjanalizm u dasliedvanni Pera Andersa Rudlinga, in: Biełaruski histaryčny ahliad, d. 23, sv. 1-2 (44-45), 2016, s. 167-190.


Marková, A., „Histaryčnaja śviadomaść jak pradmiet samarefleksii ŭ češskaj histaryjahrafii“, in: Biełaruski histaryčny ahliad, d. 19, sv. 1-2 (36-37), 2012, s. 180-211.


Marková, A., „Biełarusy jak nacyja? ‚Epizod biełarusizacyi‘ 20-h hadoŭ XX st. i pytannie nacyjanalnaj identyčnaści“, in: Kazakievič, A. (ed.), Pieršy Mižnarodny Kanhres dasledčykaŭ Biełarusi. Pracoŭnyja materyjały, sv. 1(2012), Kaunas: Vytautas Magnus University, 2011, s. 171-175.


Marková, A., „Školnaja asnova vychavannia nacyjanalnaj samaśviadomaści ŭ BSSR. Pytannie nacyjanalnaj identyčnaści ŭ padručnikach 20-ch h. XX st.”, in: Biełaruski histaryčny ahliad, d. 17, sv. 1-2 (32-33), 2010, s. 155-193.


Marková, A., „Stav zemědělství a postavení rolnictva na území západního Běloruska během 20. let 20. století“, in: Lidé města, č. 3, 2009, s. 398-417.


Výzkumné projekty a granty:

2012 Aktuální badatelská témata euro-asijského prostoru v perspektivě historické politiky SVV FHS UK, řešitel

2010 Kulturní vzorce a menšinové sociální praxe v středoevropské moderní historii, SVV FHS UK, řešitel

2006 Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model, Program transformační spolupráce ČR Ministerstva zahraničních věcí České republiky, hlavní řešitel


Stipendia:

2000-2007 Vládní stipendistka programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázaná, nebo usnesení vlády České republiky“ 


Přednášková činnost:

Kurz veřejných přednášek „Teoretický rámec národnostní politiky bělorusizace“ na katedře dějin jižních a západních Slovanů historické fakulty Běloruské státní univerzity v Minsku, Bělorusko, září 2016.


Kurz Social and Cultural History of Communist Europe Told Through Communist Humor, CET Academic Programs, Praha, 2015/2016


Rozhovory v mediích:

Radio Free Europe/Radio Liberty: Rozhovor o politických manipulacích s dějinami  https://www.svaboda.org/a/28476556.html (9. května 2017)


Radio Free Europe/Radio Liberty: rozhovor o paradoxech běloruského národního rozvoje a sovětské národnostní politice: http://www.svaboda.org/a/28294767.html (7. února 2017)


Běloruský novinový portál tut.by: rozhovor o ženách ve vědě a cestách běloruských dějin https://lady.tut.by/news/work/523134.html (12. prosince 2016)Poslední změna: 17. leden 2018 13:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám