Martina Pižlová

Mgr. et Mgr. Martina Pižlová


„Studium Historické sociologie pro mě bylo vynikající zkušeností a možností poznat inspirativní vyučující. Ačkoli jsem v době studia pracovala v jiném oboru (sociální práce), prostřednictvím Historické sociologie jsem měla možnost proniknout více k výzkumné metodologii, kterou jsem posléze uplatnila i při dalším studiu Supervize, taktéž na FHS. V rámci studia Historické sociologie jsem se soustředila na výzkum událostí 50. let v tehdejším Československu. Podařilo se mi využít kompetence sociální pracovnice, výzkumníka, a to vše propojit s informacemi získanými studiem orální historie. V současné době pracuji jako pedagog odborných předmětů (metody sociální práce, supervize, metody a techniky sociálního výzkumu) na Vyšší odborné škole sociální právní. Mohu zde předávat poznatky, zkušenosti a dále se díky mým studentům učit."


Vzdělání

Univerzita Karlova: 2013–2016 – FHS, Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích, Mgr.

Univerzita Karlova: 2009–2011 – FHS, Historická sociologie, Mgr.

Univerzita Hradec Králové: 2006–2009 - Pedagogická fakulta, obor Sociální práce, Bc.

Vyšší odborná škola sociální právní (Praha 10): 2000–2003 – Sociální práce, DiS.

Střední odborná škola (Šluknov): 1994–1999 – podnikání v oblasti obchodu a služeb (OU a maturitní studium)


Praxe

Má praxe v sociálních službách je od roku 2003. Za tuto dobu jsem pracovala jako pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí Denního stacionáře pro seniory i asistent odlehčovacích služeb. Podařilo se mi sbírat zkušenosti v domovech pro seniory, z Centra denních služeb pro osoby s mentálním handicapem i azylového domu pro muže. Měla jsem možnost být u toho a spoluzakládat novou sociální službu – Stacionář pro seniory trpící demencí a později, v průběhu rodičovské dovolené koordinovat vzdělávání zaměstnanců. V současné době se nejvíce věnuji dvěma dcerám a působím na Vyšší odborné škole sociálně právní. Ve své praxi bych ráda směřovala k paliativní péči a díky výzkumu se snažila přispět k jejímu rozvoji. Ve zbývajícím čase se věnuji supervizi v sociálních službách a psychoterapii.


Publikační činnost

PIŽLOVÁ, Martina: K otázkám vývoje a posilování komunistické moci v období 50. let. In: ŠALANDA, Bohuslav (ed.): Historická sociologie, Tradiční a moderní z perspektivy historické sociologie: studentské práce. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, o.s., 2011, str. 125–140. ISBN 978-80-86879-30-7.

PIŽLOVÁ, Martina: JUDr. PhDr. Karel Vaš, k otázkám procesu s generálem Heliodorem Píkou, Etická dilemata provázející výzkum. In: VAŇEK, Miroslav, HOUDA, Přemysl, Mücke (eds.): Deset let na cestě, Orální historie na Sovinci (2002–2011). Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011, str. 200–210. ISBN 978-80-87398-12-8.

PIŽLOVÁ, Martina: Supervize jako jedna z možných podpor pracovníků v hospicích České republiky. Paliativná medicína a liečba bolesti. 2017; 10(1-2e), www.solen.sk.


Zájmy

Sport (běh, OCR), pobíhání venku s dětmi, sociální práce, historie, psychoterapiePoslední změna: 20. listopad 2020 20:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám