Jan Koumar

Mgr. Jan Koumar, Ph.D.

,,Studium Historické sociologie na FHS mě přivedlo především k archivnímu výzkumu. Nebýt HISO asi bych na přehrabování se ve starých papírech nikdy ani nepomyslel, nemluvě o tom, že bych k němu stěží měl průpravu. Po magisterském studiu HISO jsem na FHS pokračoval v doktorském studiu oboru Aplikovaná etika, pro nějž jsem si za školitele vybral nepřekonatelného Zdeňka Pince. Tím jsem se od historické sociologie odchýlil, zato jsem se tak trochu vrátil ke kořenům: na FHS jsem totiž začal bakalářským studiem, při němž byl pan docent Pinc vůbec prvním zkoušejícím, kterého jsem na fakultě potkal. Jenže od práce na doktorátu a disertaci jsem si kromě zaměstnání pravidelně odskakoval do českých i německých archívů, kde jsem se postupně propracoval k velmi zajímavému tématu studia: historii rodu Collato na území Rakouska a Moravy v 19. a 20. století.

Collaltové byli původem Italové, kteří na Moravu přišli po roce 1620, zakoupili tehdy hlavní část rodových držav, z nichž později vytvořili fideikomis: Brtnici na Moravě. Historie rodu je spletitá a nepostrádá zajímavost, druhá polovina 19. století však pro něj byla spíše ve znamení stagnace. Tu měl na svědomí čtvrtý kníže Collalto e San Salvatore: Emanuel Josef, do jisté míry černá ovce rodiny. Právě jeho osoba mě zaujala, výstupem výzkumu o něm byly zatím tři články vydané v českých a slovenských recenzovaných časopisech a dva články popularizační, které vyšly na Slovensku. Přes Emanuela Josefa jsem se dostal i k historii novější, k posledním Collaltům na Moravě, pěti sourozencům, jejichž osudy někdy připomínají téměř detektivku. Osudy rodu mne tak přivedly do prostředí českých, moravských i rakouských badatelen, v nichž se mi zalíbilo a úplně z nich vytáhnout paty nedovedu doteď.

Tematicky jsem se ale na HISO a později i v doktorátu zabýval věcí od Collaltů hodně odlišnou: etikou pohlavního chování, ať už reálně se vyskytující ve společnosti nebo tou, kterou ze stránek literárního kanonu ovlivňuje čtenáře beletrických děl. Tahle různost studovaných oblastí pramení hlavně z toho, že jsem vždy toužil po rozhledu namísto úzce zaměřeného pohledu a po šířce záběru namísto pohledu mikroskopem, při němž se (přijde mi) ztrácí citlivost k okolnímu světu i ostatním vědeckým disciplínám. Od historie i filosofie jsem proto utíkal k malování, focení, k počítačům a grafice. Dokonce mi vždy připadalo, že má-li člověk v něčem být dobrý, potřebuje od toho odstup a schopnost pohlédnout na věc z úplně cizího úhlu. A právě proto si cením prostřední FHS i oboru Historická sociologie: nabízí šíři pohledu, kterou bych bez nich dosáhl jen stěží."


Vzdělání

FHS UK Aplikovaná etika (Ph.D.). Disertační práce: Etika sexuálního chování. Mimesis etiky sexu v evropské beletrii

FHS UK Historická sociologie (Mgr.). Diplomová práce: Etické souvislosti sexuality

FHS UK Studium humanitní vzdělanosti (Bc.). Bakalářská práce: Církev a homosexualita: Normativní pojetí a osobní koncepty u křesťanských duchovních

Střední zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Obor Agropodnikání.


Výběr z publikovaných prací

Historické

Emanuel Collalto e San Salvatore. Tři pohledy na život „posledního muže starého režimu v Rakousku“. Moderní dějiny, ročník 27, číslo 2, 2019, s. 31-53.

Príbehy šľachtického rodu. Rod Collalto e San Salvatore a Československo. História, ročník 18, číslo 5, 2019, str. 13-18.

„Krajina opálených ľudí“. Habešská cesta Emanuela Collalto e San Salvatore v roku 1908. História, ročník 18, číslo 3, 2019, str. 26-32.

The Last Princes of the House of Collalto e San Salvatore in Moravia. Historický časopis, ročník 67, číslo 4, 2019, s. 633-657.

Vídeňská a moravská sídla Emanuela Josefa 4. knížete Collalto e San Salvatore. Historica, ročník 10, číslo 1, 2019, s. 33-47.

Konfiskace majetku českých Židů v poválečném Československu na příkladu zámku a velkostatku Puklice. Historická sociologie, ročník 2018, číslo 2, 2018, str. 83-99.


Filosofické

Antinatalism and Sexual Ethics, s. 149-165 in: LOCHMANOVÁ, K. (ed.). History of Antinatalism. How Philosophy Has Challenged the Question of Procreation. Kindle Direct Publishing, 2020. ISBN: 979-8645624255

Rejectionistické a anatinatalistické nálady v díle Otokara Březiny a Anny Pammrové. Kuděj, ročník 20, číslo 2, 2020, s. 38-52

Pět přístupů k etice sexuality? Důsledky asymetrického argumentu Davida Benatara pro etiku pohlavního chování. Filosofie dnes, ročník 10, číslo 1, 2019, 2019, s. 64–81.

Unnatural as a Category in Sexual Ethics. Človek a spoločnosť, ročník 20, číslo 3, 2017, str. 60-69.


Osobní stránky: www.koumar.netPoslední změna: 20. listopad 2020 20:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám