Historicko-sociologické konfrontace

Cílem semináře je seznámit studenty s výzkumy členů studijního programu i jiných českých a zahraničních pracovníků. Během seminářů budou vystupovat jednotliví členové katedry, ale také hosté z jiných kateder, fakult a univerzit. Během vystoupení a debaty bude věnována pozornost jak studovaným tématům jednotlivých vystupujících, tak i jejich výzkumné metodologii.


Pro více informací kontaktujte organizátora semináře Alenu Markovou, Ph.D. na .

Seminář se koná v úterky na online platformě ZOOM od 17 do 19 hodin.


Historicko-sociologické konfrontace, ZS 2020

8. prosince na platformě ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/6062305477

Dr. Alena Dubrouka ze Státní univerzity Franciska Skoriny v Gomelu (Bělorusko).

Belarusian territories in the mid 9th - mid 13th centuries: Christianity and Paganism.


Anotace v angličtině:

Medieval period from 9th till the 13th century is an important part of the Belarusian history. During that period the Slavs spread throughout the ethnic territory of today’s Belarus and managed to assimilate the local (mainly Baltic) population. Thus, Slavic tribes created a platform for the future formation of the Belarussian nation. This period is related to the emergence of the first states on ethnically Belarusian lands, e.g., the Principality of Polotsk, Turov, Novogrudok, Grodno, and Minsk. Simultaneously during the same period many pagan beliefs were gradually replaced by a Christian religion promoted by the first states (i.e. medieval principalities). The lecture will focus on the specific features of paganism and pagan beliefs rooted on Belarussian territories, introduction of Christianity and Christian influence on local culture.


Alena Dubrouka is an Associate Professor at the Department of General History at the Francisk Skorina Gomel State University in Gomel, Belarus. She is the author of many publications and history textbooks for students. Dr Dubrouka was a visiting scholar at the Institute of History of Jagiellonian University in Krakow (Poland), or at the Museum of the History of Poland in Warsaw. Her research interests focus on cultural history and international relations.24. listopadu na platformě ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/6062305477

Dr. Iuliia Papushina z Vysoké školy ekonomické v Permi (Rusko).

Competition and creativity in Soviet fashion production in the 1960-1980: a regional perspective


Anotace v angličtině:

Soviet fashion production has undergone profound changes from the experiments of the 1920s to the renewal of fashion’s status during the Thaw period. The Thaw fashion renovation ended up with the creation of the centralized system of fashion production, which included All-Union design institutions and local, republican and regional design organizations. There were thirty-eight Clothing Design Houses in the USSR; 18 of them operated in the Russian Soviet Socialist Federative Republic. The network of Clothing Design Houses constituted a specific feature of the Soviet system of fashion production. To the best of our knowledge, only Moscow Design Institutions and Tallinn Clothing Design House were a subject of interest for historians, but not regional Clothing Design Houses. In order to fill this gap, I will focus my attention on the history of the Perm Clothing Design House. The organization was established in 1961 to develop new samples of design for local sewing factories. The lecture will elucidate hierarchy, fashion capital, and dynamics in the field of Soviet fashion production. Specifically, the lecture will explain hierarchy construction processes in the Late Soviet fashion from a regional perspective and shows designers’ professional tactics in occupying a position in the field of production. Also, it will introduce the definition of fashion capital in Soviet fashion. Soviet fashion production was a combination of socialist and pseudo-market practices penetrating the Soviet fashion production field. The evidence comes from two cases of development and presentation of clothes collections by Perm Clothing Design House during All-Union and cluster meeting of designers in 1968 – 1969 and 1979 – 1982.


Iuliia Papushina is an Associate Professor at the Higher School of Economics, Campus in Perm, Russia. She is a co-researcher of the project “Territorial dimension of inter-generational cultural dynamics” of the Russian Foundation of Fundamental Research (2018) and others. Dr Papushina’s research interests include study of creative industries, sociology of fashion, mind mapping in education, cultural consumption, sociology of consumption and others.
3. listopadu

Dr. Tatsiana Astrouskaya z Herder-Institut für historische Ostmittel-europaforschung v Marburgu (Německo).

A Conflict of Dissents, Dissent as a Conflict: the Legitimization of Dissident Cultures in Post-Soviet Belarus.


Anotace v angličtině:

In contrast to the most East and Central European countries, post-war Belarusian history had been predominantly shaped by the images of consent, successful socialism building, and the lack of dissent. The democratization of the late 1980s and the subsequent breakup of the Soviet Union generated the intellectual attempts to reconsider the Soviet history, making room for alternative cultures and discontent. The opposition to the Soviet in Soviet society attracted broader public attention, and the dissident past had been employed to construct a new, post-socialist contemporaneity.

In this presentation, I am going to dwell on the legitimization of dissent in post-Soviet Belarus in the 1990s and early 2000s, and its positioning towards the other dissident cultures, and, in particular, Russian. Simultaneously with the anti-colonial distancing from the legacy of the Russian culture, including that of the Russian dissident intelligentsia, these attempts had often stumbled upon the conceptual framework created by the latter, denying and simultaneously reproducing it. I am asking, how Belarusian intellectuals dealt with this conflict of dissent cultures and which alternative models were used to dissolve this contradiction?


Tatsiana Astrouskaya is a Research Associate at the Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Institute of the Leibniz Association and a fellow in the LOEWE Research Cluster “Regions of Conflict in Eastern Europe.” She is the author of Cultural Dissent in Soviet Belarus: Intelligentsia, Samizdat and Nonconformist Discourses (Wiesbaden: Harrassowitz, 2019). From 2018 on, she has been working on the postdoctoral project on Jewish refuseniks in Soviet Belarus. Her research interests include the history of East European Jewry, Dissent and Samizdat, East Europen Intellectuals, Memory Politics and Digital History.


Historicko-sociologické konfrontace, LS 2019

25. října

doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., ředitel Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Izolovaný ostrov? Západní Berlín a jeho společnost po stavbě berlínské zdi.


Anotace: V roce 2019 uběhlo 30 let od stavby berlínské zdi, která představovala symbol rozdělené Evropy v průběhu studené války. Řada historických studií se věnovala Východnímu Berlínu a jeho obyvatelstvu, nicméně západní část města a jeho obyvatelé zůstávali dlouho stranou zájmu. V roce 1961 to byli právě oni, kdo se nedobrovolně ocitli na “izolovaném ostrově” v první linii dlouhodobého a latentního konfliktu mezi Východem a Západem. Na obyvatele Západního Berlína dopadla tato dějinná událost nečekaně a přímo a změnila jejich životy. V přednášce kromě obecného kontextu představím konkrétní dopady stavby berlínské zdi na západoberlínskou společnost. Právě stavba berlínské zdi stočila pozornost světových politiků, médií a společnosti k Berlínu, který postupně po druhé světové válce upadal na periferii zájmu. Druhá berlínská krize zrodila pozdějšího německého ministra zahraničí a kancléře Willyho Brandta, který dokázal pro berlínskou otázku získat nejvyšší světové politiky, především pak J. F. Kennedyho, a zasloužil se o celosvětový nárůst podpory pro západoberlínského obyvatelstvo.


doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. vystudoval mezinárodní teritoriální studia a německá a rakouská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK. V doktorském studiu pokračoval v oboru moderní dějiny, kdy se dlouhodobě věnoval otázce Západního Berlína po stavbě berlínské zdi. V témže oboru pak habilitoval se zaměřením na hospodářské dějiny pozdního socialismu na příkladu Československých drah. V současné době je ředitelem Institutu mezinárodních studií FSV UK a věnuje se také projektům v oblasti dopravní politiky.Historicko-sociologické konfrontace, ZS 2019

15. října

Dr Bartosz M. Rydlinski, Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě, Polsko.

Illiberal shift of crises

Annotation: Some 30 years ago Central and Eastern Europe passed from state socialism to capitalism and democracy during severe economic perturbations. Democratic "Autumn of Nations" was associated with enormous social optimism. Few were aware, that the reality of the market economy is associated with business cycles, which are inherent in the nature of this type of economy. The aim of the course is to show how economic crises have affected the political instability of new democracies and to what extent the popularity of populist groups is a form of response and rejection of the neoliberal status quo.


Bartosz M. Rydlinski holds a doctorate in political science from Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (2013). Rydlinski teaches at the Institute of Political Science at CSWU and works as a project manager and expert with the "Amicus Europae" Foundation of former Polish president Aleksander Kwasniewski.

Bartosz M. Rydlinski is a member of the Younger Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security (YGLN) and former EASI-Hurford Next Generation Fellow at the Carnegie Endowment for International Peace. Rydlinski was a visiting scholar at Georgetown University’s Center for Eurasian, Russian and East European Studies (CERES) during 2014.


Čas a datum konání přednášky: 15. října, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.

__________________


8. října

prof. J. I. (Hans) Bakker, University of Guelph, Canada.

Why Was Indonesia Not a White Settler Colony?

Comparing Different Colonial and Imperial Policies in Southeast Asia


Annotation:

The Republic of Indonesia as it exists today is a secular nation-state. It is not a "white" country in the same sense as many of the so-called former "white settler colonies" (WSCs). Australia or Canada are WSCs even though of course there are many "aboriginal" or indigenous people in these countries. But the Republic of Indonesia has no specifically "white" European population. Instead, there are hundreds (N = 400+ ) of ethnic groups and even more languages ( N = 900+). So why did the archipelago of 7,400 islands not become a WST when it is claimed the "Dutch" were there since at least 1815? The basic answer is that the Netherlands East Indies actively discouraged settlement by people from Europe. Many Europeans came, but almost all of them were forced to leave. However, even if they had to leave (often at age 55) many ALSO left children. Those offspring eventually blended into the so-called Indo-European population and are now fully Indonesian citizens. The situation in Indonesia is very different from the United States of America where the "one drop rule" applies even today. Indonesia is an interesting case and there are few examples elsewhere. In Vietnam, for example, the French colonial policy encouraged the notion that all people in their colonies were to become really French.


Prof. J.I. (Hans) Bakker taught Sociology and Anthropology at four different universities early in his career but became a Full Professor at the University of Guelph, in Guelph, Ontario, Canada. His work has focused on Comparative Historical Sociology with an empirical emphasis on Indic Civilization. He has written about Gandhi and about colonialism in the Indonesian archipelago before independence. He has also done consulting work for the Canadian International Development Agency (CIDA) in Sulawesi, Indonesia, some of which involved studying the Bajo (Bajau, Sea Nomad) people. His recent edited books are entitled: The Methodology of Political Economy: Studying the Global Rural-Urban Matrix (Lexington, 2015) and Rural Sociologists at Work: Candid Accounts of Theory, Method, and Practice (Routledge, 2016). He guest edited a special issue of the journal Sociological Focus on Grounded Theory (2019). In addition to his academic activities he is also very interested in religious institutions and spiritual paths, having studied Tibetan Buddhism and the history of Judaism and Christianity in depth. His philosophical orientation is based on the work of Wilhelm Dilthey and his sociological theory is Neo-Weberian but also includes aspects of Neo-Marxian World Systems Theory (WST) (e.g. Wallerstein).

Website: http://jihansbakker.com/


Čas a datum konání přednášky: 8. října, 17.00-19.00, 2080 (Budova A, areál FHS UK v Jinonicích).

Visit and guest lectures of prof. Hans Bakker were supported by the PROGRES Q20 „Kultura a společnost."


Historicko-sociologické konfrontace, LS 2018

21. květen

Ing. Radek Mařík, CSc., FEL ČVUT v Praze

"Úsvit kyber-egyptologie"

Přednáška shrnuje výsledky 4 leté spolupráce mezi odborníky ČVUT a egyptology UK v Praze. Cílem společného projektu bylo ukázat, že taková spolupráce mezi velmi rozdílnými vědními obory je nejenom možná, ale přináší i zajímavé výsledky. Vzhledem k cílenému použití netradičních postupů interpretace egyptologických nálezů založených na principech kybernetiky, metodách umělé inteligence a analýze komplexních sítích byl tento přístup pojmenován jako kyber-egyptologie. V přednášce pak představím principy vybraných metod a ukázky dosažených výsledků. Egyptologie bude prezentována jako strategická věda, jejíž výsledky jsou využitelné při řešení civilizačních problémů současné společnosti. Rovněž bude krátce demonstrováno, jak lze jednoduše použít analogické postupy např. i v žurnalistice.


Ing. Radek Mařík, CSc. (1961) vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor technická kybernetika. 15 let se věnoval vývoji metod počítačového vidění, z toho 5 let jako výzkumník skupiny VSSP, University of Surrey, UK. Po té 10 let vyvíjel systém automatizovaného programování ve výzkumném centru firmy Rockwell Automation a 3 roky zkoumal praktické možnosti nasazování sémantických technologií při vývoji softwarových produktů a odhadování technologických trendů ve výzkumné skupině firmy CA Technologies. Od roku 2011 působí na FEL ČVUT, přednáší předměty zaměřené na umělou inteligenci, testování softwaru, a analýzu komplexních sítí. V projektech, které vede či se podílí na jejich řešení, se zaměřuje hlavně na problematiku detekce vzorů a anomálií s použitím metod komplexních sítí kombinovaných s metodami umělé inteligence. Vyvinuté metody jsou nasazovány ve velmi rozmanitém prostředí, počínaje zpracováním signálů lineárních optických senzorů, přes hodnocení telekomunikačního provozu, po analýzu egyptologických nálezů či automatizovaném zpracování ČTK zpráv.


_____________________


6. květen

Dr. Xavier Guégan, University of Winchester, UK.

„French Algeria and British India: Comparing the Mechanisms of Colonial Cultures and Identities“

In the mid-nineteenth century, British and French colonisation led to distinct legislative and governmental models in India and Algeria. Following the defeat of the Sepoy Rebellion (1858) and the dismantling of the East India Company, Britain established direct rule in India. Similarly, in 1848, after several tumultuous decades of conquest and settlement, Algeria became administratively part of France. During this second wave of empires building (the first one finishing with the end of the eighteenth century) new justifications for imperial and colonial motives and enterprises emerged. In the nineteenth century and first half of the twentieth century, in post-Enlightenment and industrial France and Britain, political schemes and their related colonial discourses had to change to convince populations that there was a ‘duty’ to colonise. The two imperial powers thus sought to legitimise their established colonial structures by different political and cultural means. This paper will compare both colonies by exploring a variety of these types of cultural mediums, their mechanisms, their origins, targets, and their short and long-time impact.


Dr Xavier Guégan is a Senior Lecturer in Colonial and Postcolonial History at the University of Winchester. Dr Guégan researches, publishes and lectures on South Asian history under British colonial rule and North African history under French colonial rule, including imperial culture and ideologies, as well as on violence and anti-colonial resistance. Dr Guégan also has expertise on the correlation between photography and history. He is on the editorial board (Book Review Editor) of Britain and the World, an academic journal published by Edinburgh University Press, which focusses on Britain’s relations with the wider world since the seventeenth century. Dr Xavier Guégan is also the convenor of the Modern History Research Centre, based at the Department of History at the University of Winchester.


Čas a datum konání přednášky: 6. května, 14:00-15:20, YAKVA, Jinonice.


_____________________


26. února

M.A. Veronika Pehe, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Zlatá devadesátá? Paměť transformace z pohledu studentské generace roku 1989

Přednáška vychází z aktuálního rozsáhlého orálně-historického projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v jehož rámci bylo realizováno sto rozhovorů s bývalými studenty aktivními během událostí listopadu 1989. Zaměří se na vzpomínky na devadesátá léta mezi příslušníky generace, jež do nové doby vstupovala vybavena vysokoškolským vzděláním i vysokým společenským a morálním kapitálem získaným během revolučních aktivit. Bude zkoumat motiv pozitivního vzpomínání na subjektivní prožitek neohraničené svobody „divokých devadesátek“ a položí otázku, zda stejně tak jako hovoříme o postsocialistické nostalgii, můžeme nyní sledovat fenomén „transformační nostalgie“, zejména v kontextu sílící kritické recepce transformace 90. let ve veřejném diskurzu. Zároveň se zamyslí nad otázkou, jak může téma individualismu, jež se rovněž často promítalo do rozhovorů, přispět ke konceptualizaci dějin východoevropských systémových transformací.


M.A. Veronika Pehe, Ph.D. působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde je držitelkou Marie Curie Fellowship a rovněž spolupracuje s Centrem orální historie tamtéž. Doktorát obhájila v roce 2016 na School of Slavonic and East European Studies, University College London s dizertací o kulturní paměti předlistopadového režimu v České republice. Následně působila jako postdoktorandka na European University Institute ve Florencii. Zabývá se zejména nejnovějšími kulturními dějinami střední Evropy, audiovizuální kulturou, problematikou paměti a paměťové politiky a historií ekonomické transformace po roce 1989.


Čas a datum konání přednášky: 26. února, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.

__________


12. března

prof. Manochehr Dorraj: “Global Power Transition: What Does the Future Hold”

In this lecture, professor Dorraj would discuss the rise of China, increasing assertiveness of Russia, the expanding strategic alliance between these two powers, the division within EU and the rise of right-wing populism among some of its member nations, and the impact of Trump administration's foreign policy on the global power transition and its ramifications and the future prospects.


prof. Manochehr Dorraj is the author, coauthor, editor or coeditor of 7 books and more than 90 refereed articles and book chapters. In addition, he has produced more than 100 non-refereed publications such as review articles, book reviews, blogs and Op-eds. He has been invited to present his scholarship in such International Organizations as the World Bank, and Think Tanks such as the Hudson Institute. He has also been an invited speaker at national and international symposiums and Conferences, including those in John Hopkins, Yale, Harvard, Queens and Toronto University (Canada), University of London and Nottingham University (Great Britain) and Beijing and Fudan University in China. During 2012-2013 he was a visiting fellow at Georgetown’s Center for International and Regional Studies in Doha, Qatar and during 2017-2018 he was visiting research fellow at Fudan University Development Institute in Shanghai, China.

Manochehr Dorraj is a frequent commentator on global affairs in general and Middle East politics in particular.

His service at TCU includes serving as the Co-Chair of the Global Innovators Initiative and a member of the Executive Committee of Discovering Global Citizenship program.


Čas a datum konání přednášky: 12. března, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.


__________

19. března

prof. James Krapfl: “Local Histories of the Prague Spring and Its Aftermath”

The Prague Spring was an important turning point in the development of political culture in Czechoslovakia, both recalling the revolution of 1945-48 and anticipating the revolution of 1989-92. Prof. Krapfl will illuminate the microprocesses of this turning point by comparing evidence from a selection of Czech and Slovak districts (okresy) from the beginning of 1968 to the end of 1969. Sources from the districts show how citizens overcame initial trepidation about the “renewal process,” increasingly making it their own as spring turned to summer. They document the innovative ways in which citizens sought to give new meaning to such concepts as “democracy,” “humanity,” and “socialism” in their localities, and how the August invasion shifted the terms of popular discourse without dampening it. The sources also reveal the discrete compromises that individuals gradually began making in 1969, and how they rationalized these compromises in a process that can best be described as “auto-normalization.”


prof. James Krapfl is a historian of modern European politics and culture, specializing geographically on east central Europe. Thematically he is interested in the cultural history of revolutionary phenomena, the experience of Communist rule in central and eastern Europe, and the transformation of Europe since 1989. These interests come together in his book Revolution with a Human Face: Politics, Culture, and Community in Czechoslovakia, 1989-1992 (Cornell University Press, 2013), which analyzes grassroots efforts to establish a democratic political culture in Czechoslovakia following the outbreak of revolution in 1989. Based on research in forty Czech and Slovak archives, mostly at the district level, the book explains how popular attempts to reconstitute political, social, and economic institutions “from below” met with the opposition of new elites, setting in motion the chain of events which led to the break-up of the federal state in 1992. Prof. Krapfl is using his sabbatical in 2014-15 to begin research for a second book, on the popular experience of “1968” in Czechoslovakia, East Germany, Hungary, and Poland.


Čas a datum konání přednášky: 19. března, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.


___________

26. března

doc. Jiří Šubrt, dr. Alena Marková, HISO FHS UK

Čas a prostor jako rámce pro výzkum paměti a makrosociologickou analýzu: workshop

Workshop je věnován problematice, která má významné teoretické i metodologické aspekty. Čas a prostor vystupují jako významné dimenze v historicko-sociologickém výzkumu orientovaném na téma paměti a na makrosociologickou problematiku. Zvláštní důraz bude zaměřen na nejrůznější typologie a typy času a prostoru, které jsou – jako analytické nástroje – v historicko-sociologickém výzkumu aplikovány. Specifická pozornost bude věnována zkušenostem, které v této oblasti získali pracovníci Vídeňského institutu pro sociologii, a na možnost jejich implementace v českém prostředí.


Workshop se koná s podporou Operation Programme Research, Development and Education, project “International Mobility of Charles University Research Workers” (registration number CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495).


Pozvánka ke stažení


Čas a datum konání přednášky: 26. března, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.


___________

9. dubna

Mgr. Karel Černý, Ph.D., HISO FHS UK

“Iráčtí jezídé. Případová studie motivací blízkovýchodní náboženské menšiny pro migraci do Evropy”

Přednáška vychází z terénního výzkumu v severním Iráku (2016) a týká se komplexu motivací, které vedou irácké jezídy ke snahám odejít do Evropy. Na základě třiceti hloubkových rozhovorů s jezídskými uprchlíky (IDPs) žijícími v uprchlických táborech i mimo ně bylo identifikováno několik základních faktorů motivujících uprchlíky k odchodu do Evropy. Vedle nedostatečné a nepravidelné humanitární pomoci se jedná zejména o nedůvěru ve státní instituce, nedůvěru v muslimskou "majoritní" společnost a nedůvěru ve vlastní kmenové a politické elity. Budoucí setrvání jezídských uprchlíků na území federálního Iráku (včetně teritoria Kurdistánské regionální vlády) i návrat zpět do svých domovů (Sindžár v provincii Ninive) je proto méně atraktivní alternativou než odchod do Evropy. Přednáška pojednává o jedné z mnoha náboženských menšin žijících na území Iráku a Sýrie, závěry z výzkumu však mohou být relevantní také pro obecnější diskusi týkající se příčin tzv. migrační krize.


Mgr. Karel Černý, Ph.D. působí na studijním programu Historická sociologie FHS UK a zabývá se sociologií sociální změny, konfliktu a revolucí. Předmětem jeho dlouhodobého zájmu jsou strukturální příčiny nestability regionu Blízkého východu, ale také otázka migrace a integrace obyvatel z tohoto regionu směrem na Západ (Spojené státy, EU, ČR). Vydal knihu „Velká blízkovýchodní nestabilita“ (2017) a „Jezídé - komunita na útěku“ (2017).


Čas a datum konání přednášky: 9. dubna, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.

Historicko-sociologické konfrontace, ZS 2018

9. října

doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Vysoká škola obchodní v Praze

Automobilismus a česká společnost ve 20. Století:

Přednáška bude věnována problematice motorismu v českých zemích. Jádrem bude představení cílů aktuálně řešeného projektu, který se zaměřuje na otázky vztahu české společnosti a automobilismu. Motorismus představuje významný fenomén 20. století, který od základů změnil pohled na cestování, zásadním způsobem ovlivnil tvář měst i venkova a zasáhl každodenní život obyvatelstva. Přednáška se zaměří na nastínění možných souvislostí výzkumu dějin motorizace českých zemí v širším společenském, hospodářském a právním kontextu.


doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. (nar. 1977) vystudoval Filozofickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci svého doktorského studia se zaměřil na problematiku podnikání v automobilové dopravě v první polovině 20. století. Disertační práce byla publikována v nakladatelství Karolinum v rámci řady AUC-Philosophica et Historica Monographia. Ve své další badatelské činnosti se zaměřuje na oblast moderních hospodářských a sociálních dějin, a dějiny dopravního a hospodářského práva. Prioritně se věnuje dějinám modernizačních procesů, mobility a volného času. Podílel se na řešení tří projektů GAČR zaměřených na problematiku dějin cestovního ruchu, v současné době vede projekt NAKI II České století motorismu.

https://fhs.cuni.cz/FHSENG-757.html


Čas a datum konání přednášky: 9. října, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.


6. listopadu

Dr Natalya Chernyshova, Senior Lecturer in Modern History, University of Winchester, UK

‘'Shopping with Brezhnev: consumer culture and modernity in the late Soviet Union':


Since the time of the Cold War, a widely shared view of the Soviet Union in the West has been that of a consumer hell: chronic shortages, drab and shoddy goods, and long queues. This paper will show, however, that in the Brezhnev era (1965-1985) the Soviet people had 'never had it so good'. This was the time when ordinary Soviets, and urban residents especially, experienced a major rise in their living standards, enabling them to take part in a kind of consumer modernity that we normally associate with Western capitalist societies. In what is often known as the period of stagnation, not only did Soviet citizens become modern consumers, but consumption also became a field of interaction between individuals and the regime at a time when participatory politics was meaningless, or, at best, demoted to a ritual. Although this new 'prosperity' was the outcome of state efforts, the consumer 'revolution' it brought about posed all kinds of challenges to the Soviet regime and had profound consequences for the communist project.


Dr Natalya Chernyshova is Senior Lecturer in Modern History at the University of Winchester, UK. She completed her MA and PhD studies at King's College London. She has published on late Soviet consumer culture, fashion and cinema, including Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era. Her new research project is a political biography of Petr Masherau, the charismatic and popular leader of the Belorussian Communist Party during the Brezhnev era.

https://www.winchester.ac.uk/about-us/leadership-and-governance/staff-directory/staff-profiles/chernyshova.php


Čas a datum konání přednášky: 6. listopadu, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.
Historicko-sociologické konfrontace LS 2017/2018

27. února

Prof. Dr. Thomas Bohn, Professor for Eastern European History, Justus-Liebig-University Giessen


‘Closed Cities’ versus ‘Open Society’? De-Stalinization and Urbanization in Soviet Belarus‘

At the 20th Party Congress Khrushchev called for a rational distribution of industry and a regulation of migration flows. The interaction of the City Soviets with local factory directors and the interconnections between the granting of residency permits and the awarding of accommodation increasingly led to a Soviet society which was structured around patron-client relationships and territorial stratification.


Prof. Dr. Thomas Bohn is Professor for Eastern European History at the Justus-Liebig-University of Giessen. His main research interests cover history of historiography, urban history, environmental history and superstition and nonconformism. In all these fields he has published many books and numerous articles: Russische Geschichtswissenschaft von 1880 bis 1905. Pavel N. Miljukov und die Moskauer Schule. Köln-Weimar-Wien 1998; Minsk - Musterstadt des Sozialismus. Stadtplanung und Urbanisierung in der Sowjetunion nach 1945, Köln-Weimar-Wien 2008; «Minskii fenomen». Gorodskoe planirovanie i urbanizaciia v Sovetskom Soiuze posle Vtoroi mirovoi voiny, Moskva 2013; Der Vampir. Ein europäischer Mythos, Köln-Weimar-Wien 2016; Wisent-Wildnis und Welterbe. Geschichte des polnisch-weißrussischen Nationalparks von Białowieża, Köln-Weimar-Wien 2017 (with Aliaksandr Dalhouski and Markus Krzoska). Prof. Bohn’s current research projects are Polesie as a place of intervention (Leibniz Community 2015-2018), Vlad Dracula. Biography and edition of documents (DFG 2016-2019) and Minsk as contact and conflict zone in the interwar period (LOEWE Foundation 2017-2020).

http://www.uni-giessen.de/fbz/fb04/institute/geschichte/osteuropa/personen/bohn-thomas


Čas a datum konání přednášky: 27. února, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.
3. dubna

Matthias Riedl, M.A., Ph.D., Department of History, Central European University, Budapest


Thomas Müntzer’s “Prague Manifesto”: A Program for Global Revolution

In summer 1521, the German radical reformer Thomas Müntzer traveled to Prague, where he drafted his famed Prague Manifesto. In this text, Müntzer presents himself as a new Jan Hus and announces a coming universal renewal of Christianity, starting out from Bohemia. He evokes a scenario, in which Christ and Antichrist are gathering their troops for the final clash, before the elect of God will gain dominion over the world. Because of evident parallels, many scholars have speculated about possible links between the revolutionary theology of Müntzer and that of the Hussites. However, in my analysis of the Prague Manifesto I will show that Müntzer was much more interested in the thought of Jan Hus himself rather than in Hussite theology. In particular, he adopted the Czech reformer’s ecclesiology into his complex theological program, which presents itself as a curious blend of apocalyptic eschatology, mysticism, and Neo-Platonic cosmology.

Dr. Matthias Riedl is Associate Professor of History, Chair of Comparative Religious Studies, Director of the Center for Religious Studies, Head of the Department of History of the Central European University in Budapest. His main research interests cover intellectual history, political thought, church history, history of theology, religious dissent, reformation studies, religion and politics and religious violence. In all these fields he has published many books and numerous articles.


Most of dr. Mattias Riedl’s published work has been on religious and political thought in Latin Christianity, ranging from antiquity to reformation period. However, he also wrote articles and essays on most recent developments in theology and political philosophy. Dr. Riedl’s current research is on the emergence of revolutionary apocalypticsm in the Later Middle Ages and Early Modernity. Now he is working on a monograph on the German radical reformer Thomas Müntzer. The main objective is to explore how apocalyptic and mystical thinking may serve as inspiration and justification for violent action.


Čas a datum konání přednášky: 3. dubna, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.
10. dubna

prof. Dr. phil. Johann Pall Arnason, studijní program Historická sociologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Historická sociologie a civilizační analýza

Přednáška začne obecnými úvahami o povaze, stavu a poslání historické sociologie. Pak se přejde k stručné charakteristice místa a úkolů civilizační analýzy v širším historicko-sociologickém rámci. Nakonec bude, jako námět k diskusi, nastolena otázka, do jaké míry může civilizační perspektiva sloužit k orientaci v současném světě.

Johann Pall Arnason, narozen r. 1940 na Islandu, studoval filozofii, historii a sociologii v Praze a ve Frankfurtu. Učil sociologii v Heidelbergu a v Bielefeldu od r. 1972 do r. 1975, a na La Trobe University v Melbourne od r. 1975 do r. 2003. Byl hostujícím profesorem na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paříži a na univerzitě v Lipsku; badatelské pobyty u Alexander von Humboldt-Stiftung, Swedish Collegium for Advanced Studies, Kulturwissenschaftliches Institut (Essen), Lichtenberg-Kolleg (Göttingen) a Max-Weber-Kolleg (Erfurt). Nyní je emeritním profesorem sociologie na La Trobe University a učí v každém zimním semestru na Fakultě humanitních studií. Jeho výzkumné zájmy se soustřeďují na sociální teorii a historickou sociologii, se zvláštním důrazem na srovnávací civilizační analýzu.


Čas a datum konání přednášky: 10. dubna, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.
22. května

Mgr. Alena Marková, Ph.D., studijní program Historická sociologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Zákulisí psaní dějin.

Cílem této přednášky je seznámit posluchače s procesem psaní dějin a představit jim teoretické a praktické otázky a výzvy, které během tohoto procesu nezbytně vznikají a s kterými je historik konfrontován, obzvláště pokud jde o psaní nedávných dějin. V přednášce půjde především o reflexi pozice historika během psaní současných dějin a jeho objektivitu a rovněž o nové výzvy a přístupy k pochopení a přehodnocení dosavadních (národních) dějin. Pozornost bude věnována následujícím otázkám: Jak objektivně přistupovat k současným dějinám? Jaké místo mají dějiny každodennosti na pozadí tzv. velkých a politických dějin? Jak má být zachycen genderový aspekt dějin? Jaké zvláštnosti národních (konkrétně zde běloruských) dějin mají být zdůrazněné a proč? Jak mají být v dějinách reflektované umění a literatura? a další otázky.

Přednáška čerpá z konkrétního případu psaní nejnovějších Dějin Běloruska vytvořených v kolaboraci autorů Alena Marková – Henadź Sahanovich – Zakhar Šybieka, které vychází v tomto roce (2018) v České republice v sérii Dějiny států Nakladatelství Lidové noviny.


Mgr. Alena Marková, Ph.D. působí na studijním programu Historická sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnuje se problémům nacionalismu a formování moderního národa, národní identitě, středo- a východoevropským národním hnutím, historickému vědomí a moderním dějinám Východní a Střední Evropy. Je autorkou monografie Cesta k sovětskému národu. Národnostní politika bělorusizace, 1924-1929, Minsk 2016 (Шлях да савецкай нацыі. Палітыка беларусізацыі 1924-1929, Мінск 2016), jež obdržela cenu za nejlepší odbornou historickou monografii v oblasti běloruských studií za rok 2016. Od roku 2018 se věnuje studiu současných dějin postsovětských zemí v rámci projektu Grantové agentury ČR „Neo-Belarusization Processes in Post-soviet Belarus in the National Independence Era (1990-1995)“.

https://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-183.html


Čas a datum konání přednášky: 22. května, 17.00-19.00, 2080, Jinonice.Historicko-sociologické konfrontace ZS 2017/2018


4. října

Úvodní setkání.

17.00-19.00, 5023, Jinonice.11. října

prof. Dr. Miroslav Novák, vysoká škola CEVRO Institut

"Aristotelés, sociolog revoluce?"

V přednášce bude učiněn pokus o zhuštěnou "rekonstrukci", přehledně uspořádání a vysvětlení Aristotelova pojetí sociopolitických změn, převratů, povstání, revolucí a jejich předcházení, jež je "chaoticky" (Pierre Pellegrin) vyloženo zejména v V. knize Politiky.

Aristotelova koncepce je velmi promyšlená a komplexní, byla však vypracována za zcela jiných sociálních poměrů a za velmi odlišné intelektuální atmosféry, takže není snadné do Aristotelova způsobu uvažování skutečně proniknout (platí to například o Aristotelově tezi, že etika je součástí politiky). Proto se mezi jiným bude nalezena co nejvhodnější terminologie a zároveň se uvede často více „verzí“ překladů Aristotelových textů.

Důraz v přednášce se bude klast na to, co přesvědčivě vyložil Richard Bodéüs: Aristotelés určuje své analýzy a doporučení v Politice „dobrým zákonodárcům a pravým státníkům“.


Prof. Dr. Miroslav Novák je profesor politologie. Specializuje se mj. na empirické teorie demokracie. Publikoval 5 odborných knih - 2 francouzsky a 3 česky (Systémy politických stran (SLON 1997) a další). Odborné statě publikoval mj. v Revue française de science politique a Revue internationale de politique comparée, v ČR nejvíce v Sociologickém časopisu/Czech sociological review, kde mu prozatím vyšlo 10 statí.


Čas a datum konání přednášky:

11. října, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.1. listopadu

Prof. Dennis Smith, Univerzita Loughborough, Velká Británie

"Historical Sociology and the bigger picture"

How did historical sociology survive the predations of modern political dictators, business moguls and religious fanatics jealous of rival purveyors of socio-historical analysis? Do the political conditions that enabled its resurgence from the 1950s to the 1990s still prevail? How can historical sociology claim its cultural and scientific space in a 21st century world where personal or group survival, individualism, nationalism, moral relativism, emotional manipulation and a constantly shifting news agenda shape society’s field of attention?


Prof. Dennis Smith is Emeritus Professor of Sociology at Loughborough University, UK. He studied modern history as an undergraduate (at Cambridge University), sociology at master's level (LSE) and completed his doctorate at Leicester University. He had written several books, edited Sociological Review and Current Sociology, and is the author of The Rise of Historical Sociology (Polity).

Prof. Dennis Smith's new book entitled Civilized Rebels. An Inside Story of the West's Retreat from Global Power will be published by Routledge in 2018.


Čas a datum konání přednášky:

1. listopadu, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.22. listopadu

Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c., vedoucí katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

„Země mých otců“ aneb Co jsou velšské dějiny? 

Jedním z klíčových témat velšské historiografie i politické scény 20. století bylo hledání odpovědi na otázku „Co tvoří velšské národní dějiny“, tedy jaké osobnosti, události (a v neposlední řadě i území) jsou, či by měly být, pokládány za národní, za součást dědictví, kterého je třeba si vážit, ale stejně tak na něj i navazovat a rozvíjet ho. Prezentace se pokusí nastínit některé z klíčových témat této rozsáhlé diskuse s důrazem na rozdíly v pojetí národních dějin u liberálů (Lloyd George), představitelů Velšské národní strany - Plaid Cymru (Gwynfor Evans) a radikálních nacionalistů (Iorwerth Peate) s cílem odpovědět na otázku, jak se konstrukce velšských národních dějin vypořádala s dějinami „britským“.  


Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c. absolvovala obor historie a FF UK (1982). V současné době působí na katedře politologie IPS FSV UK.  Věnuje se problematice komparativní politologii s důrazem na otázku nestátních národů (především Velšanů, Bretonců, Skotů).


Čas a datum konání přednášky:

22. listopadu, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.29. listopadu

PhDr. Jan Šír, Ph.D., Institut mezinárodních studií, Katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

"Ruská hybridní válka proti Ukrajině"


Čas a datum konání přednášky:

29. listopadu, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.13. prosince

Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy

"Prostituce v 1. polovině 20. století"


Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. působí na Ústavě hospodářských a sociálních dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Je vedoucím Semináře hospodářských dějin. Zaměřuje se na moderní hospodářské dějiny, dějiny bankovnictví a dějiny ekonomických teorií.


Čas a datum konání přednášky:

13. prosince, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.
20. prosince

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., zástupce ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy


"Říšský vodocestný zákon č. 66/1901 ř. z. jako historicko-sociologicky fenomén"

Přednáška se tyká argumentace poslanců obou komor vídeňského parlamentu při projednávaní Říšského vodocestného zákona č. 66/1901 ř. z. na jaře roku 1901. Argumentace se tykala ekonomické, ekonomicko-sociální, dopravní, technické, vodohospodářské, národnostní a obecně prospěšné oblasti.


Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., je zástupcem ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, člen Semináře hospodářských dějin, v současné době je předsedou Oborové rady doktorského studia oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny. Zaměřuje se na moderní hospodářské dějiny, dějiny techniky a dějiny dopravy a infrastruktury.


Čas a datum konání přednášky:

20. prosince, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.Proběhlé přednášky

Nahrávky jednotlivých přednášek je možné stáhnout v Moodlu!

Naleznete je mezi kurzy Historické sociologie pod předměty:

Historicko-sociologikcé konfrontace (LS 2016/2017)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2016/2017)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2015/2016)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2015/2016)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2014/2015)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2014/2015)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2013/2014)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2013/2014)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2012/2013)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2012/2013)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2011/2012)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2011/2012)

Metologický seminář (LS 2010/2011)Proběhlé semináře

23. 2. 2017 doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.: Čas a paměť v perspektivě historické sociologie

6. 4. 2017 Prof. em. Dr. Dirk Kaesler: Universal Rationalization: Max Weber's Great Narrative

13. 4. 2017 doc. Vitalij Repin, CSc.: Socialistická minulost jako výzkumný projekt běloruských a českých badatelů: dva modeyl historické paměti

11.5. 2017 dr. Massimilliano Ruzzeddu: The evolution of the Nation-State: History, functions and futur secenarios


25. 2. 2016 Michel Wieviorka: Democracy and Violence (Nicolas Maslowski - Úvod a komentáře)

16. 3. 2016 Massimiliano Ruzzeddu: Sociology of contemporary Italy: political culture and social representations

21. 3. 2016 Helmut Staubmann: The Rolling Stones in Sociological Perspectives

29. 3. 2016 Francouzský institut, mezinárodni kulatý stůl v ramcí cyklu "Migration, Borders and Identities in Europe": Svrchovánost evropských států v řízení migračních toků. Vystoupili: Catherine Wihtol de Wenden (Science’Po Pařiž), Solange Maslowski (Pravnická fakulta UK), Nóra Köves (Eötvös Károly Institute).

6. 4. 2016 Jan Kalenda: Soupeřivá politika v Čechách před nástupem modernity: 1681 až 1789

13. 4. 2016 Hynek Jeřábek: Výzkum The Philadelphia Negro

11. 5. 2016 Gregor McLennan: Critical Intellectuals: from Legislators to Interpreters to Mediators?


14. 10. 2015 Jiří Hnilica: "Kulturní" rozměr mezinárodních vztahů

4. 11. 2015 Paul Blokker: Sociology of constitutions

11. 11. 2015 Taťána Petrášová: Loajality: metodologie mezi sociologií a dějinami umění

18. 11. 2015 Petra Anýžová: Jsou měřící škály sociálního kapitálu, politického odcizení a hodnotových orientací srovnatelně chápány a interpretovány v evropských zemích

25. 11. 2015 Martina Musilová, Lukáš Kubina: Výzkum teatrality veřejných událostí

2. 12. 2015 Luďa Klusáková: "Malá" města v periferních regionech (jak zacházejí (pracují) se svým "patrimoine", jestli je vnímají jako lokální,regionální, evropské, europeizované)

9. 12. 2015 Hynek Jeřábek: Slavné sociologické výzkumy


25. 2. 2015 Blanka a Jaroslav Altovi: Příběh a obraz kutnohorské umělecké školy pozdní gotiky

18. 3. 2015 Miroslav Paulíček: Soumrak kánonů?

1. 4. 2015 Jiří Šubrt: Individualismus vs holismus

15. 4. 2015 Marie Koldinská: Bílá hora jako místo novodobé historické paměti 

22. 4. 2015 Jakub Rákosník:

29. 4. 2015 Kulatý stůl: Kolektivní paměť: Koncept minulosti nebo budoucnosti?


20. 10. 2014 Dr. Dominik Bartmanski: The vinyl: The analogue medium in the age of digital reproduction

22. 10. 2014 Prof. Milena Bartlová: Zbožný středověk jako retrospektivní fikce

11. 11. 2014 M. Bulmer - T. Pospíšilová - J. Balon - M. Skovajsa aj.: Workshop Interests and motivations explaining philanthropic support for social science between the wars: the Fisher-Bulmer debate

12. 11. 2014 Prof. Lubomír Mlčoch: 25 let potom, vypovídací a predikční hodnota dvouch alternativních pohledů

3. 12. 2014 Doc. Jakub Čapek: Narativní struktura jednání

10. 12. 2014 Zdeněk Hazdra, Ph.D.: Proměny šlechtické identity v kontextu vývoje moderní české společnosti (kosmopolitismus versus nacionalismus, urozenost versus plebejství, rodové elity versus občanské elity, tradice a víra versus moderní i totalitní...)


5. 3. 2014 Miroslav Michela, Ph.D.: Trianonské trauma, vzpomínání a reprezentace dějin

12. 3 2014 prof. Milena Lenderová: Historická biografie v Čechách, přiklad Zdenky Havlíčkové

28. 3. 2014 prof. Pierre Rosanvallon: From Equality of Opportunity to the Society of Equals

9. 4. 2014 Katarzyna Grzybowska-Walecka, Ph.D.: The role of civil society and political society in democratization

23. 4. 2014 David Kohout, Ph.D. (Prf UK), Martin Vávra, Ph.D. (SOÚ AVČR): Společnost v právu a právo ve společnosti


4. 12. 2013: prof. Jiří Štaif Alternativní elity a nacionalismus v dlouhém 19. století

20. 11. 2013: Dr. phil. Pavel Himl Policie, moderní stát a Foucault

6. 11. 2013: doc. Jiří Musil Kolaps římské říše

23. 10. 2013 (14:30 – 18:30 v Malé aule Karolina) mezinárodní konference: Kánony kultury ve Střední Evropě: regionální jednota a národní rozdíly

(Dr. Marek Skovajsa, Olivier Jacquot, Dr. Nicolas Maslowski, Prof. J. P. Arnason, Prof. Michal Maslowski, Prof. Petr Horák, Prof. Petr Kyloušek, Doc. Jiří Šubrt, Prof. Arnason, Prof. Hroch, Doc. Csaba Szaló, Dr. Muriel Blaive)

9. 10. 2013: PhDr. Markéta Sedláčkova, Ph.D. Důvěra a demokracie. Proč je česká společnost nedůvěřivá


25. 6. 2013: prof. Derek Sayer "Prague, Capital of the 20th Century?"

17. 4. 2013: doc. PhDr. Csaba Szalo, Ph.D. "Kulturní trauma, muzealizace a diskontinuita"

10. 4. 2013: JUDr. Jiří Pehe "Politické důsledky nesamozřejmosti českého národa"

27. 3. 2013: doc. Zdeněk R. Nešpor "Je libo nechat se spálit? Kremační hnutí a kremace v české společnosti"

20. 3. 2013: Prof. Eduard Maur "Paměť hor"

13. 3. 2013 : Werner Binder, Ph.D. "The Long Road to Abu Ghraib. History and Memory in the War on Terror"

27. 2. 2013: doc. Jan Horský "Lze uplatnit v historickém bádání sociálněvědní teorie a hypotézy?"


12. 12. 2012: Michael Voříšek, Ph.D. "Komparativní pohled na československou sociologii šedesátých let"

28. 11. 2012: prof. David B. Edwards "The Politics of Martyrdom in Afghanistan"

7. 11. 2012: prof. Václav Bělohradský "Identitární panika v postsekularní společnosti"

31.10. 2012: prof. Jiří Pešek "Sociální či strukturální dějiny nebo dějiny společnosti jako středoevropský problém a výzva"

17. 10. 2012: doc. Karel Müller ml. "Veřejnost, identita a hranice v měnící se Evropě"

3. 10. 2012: PhDr. Radek Buben "Populismus v Latinské Americe"


9. 5. 2012: prof. Gerard Delanty "Cultural encounters and the prospects of cosmopolitanism"

25. 4. 2012: Jan Váně, Ph.D. "Vztah modernizace a náboženství"

18. 4. 2012: Maslowski Mikhail "The Soviet model of modernity and the political transformations in post-communist Russia"

28. 3. 2012: Dr. Martin Hájek "Narativní analýza a její možnosti a limity pro studium historicky orientovaných biografických vyprávění"

21. 3. 2012: doc. Marek Kucia (Univerzita Jagelonska v Krakove) "The Meanings of Auschwitz in Poland"

14. 3. 2012: "Demonstrovat v České republice. Občanská společnost a protesty v letech 1989-2009"

- úvod doc. Françoise Mayer; prezentace knihy M.A. Nicolas Maslowski Ph.D.; komentář prof.Pavel Barša. 


25. 1. 2012 - Muhammad Mansour "Arabské revoluce: Facebooková generace a role médií"

18. 1. 2012 - prof. Raymond Tallis "The Latest Wave of Anti-Humanism: Neuromania and Darwinitis"

22.12.2011 - doc. Ladislav Benyovszky „Civilizační analýzy a Heideggerův koncept tzv. údělu (das Geschick)

8.12. 2011 - prof. Johann Pall Arnason; prof. Miroslav Hroch „Modernizace s otevřeným koncem: stav a perspektivy debat“

24.11.2011 - doc. Ondřej Císař „Politický aktivismus, protest a sociální hnutí: otázky a výzkum

3.11. 2011 - Jáchym Topol „Underground na vlastní kůži - pokus o analýzu aneb Mušketýr po 20 letech“

20.10. 2011 - Karel Černý, Ph.D. „Arabské revoluce 2011: Strukturální příčiny“

4.10. 2011 - Michal Pullmann, Ph.D. „Kritika násilí a konec komunismu v Československu"


11. 5. 2011 - Jakub Grygar, Ph.D.; Muriel Blaive, Ph.D. "Hranice"

27. 4. 2011 - Claire Madl, Ph.D. "Šlechtická identita a proměny veřejné sféry v době osvícenství. Veřejná působení hraběte artiga."

13. 4. 2011 - prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. "Srovnávací mythologie"

30. 3. 2011 - prof. Miloš Havelka, CSc. "Co je historická sociologie"; prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.: komentář

16. 3. 2011 - doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D. "Co je nábožensky skutečné/skutečně náboženské: O zjeveních Panny Marie a latourovské sociologii."

2. 3. 2011 - PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.; doc. PhDr. Šubrt Jiří, CSc. "Jak myslet vývoj kulturních struktur v čase"Poslední změna: 8. prosinec 2020 00:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám