Historická sociologie kultury a každodennosti

1) Teoretické a metodologické přístupy ke zkoumání každodennosti v perspektivě historických sociálních věd

2) Předmoderní, moderní a postmoderní každodennost

3) Historická sociologie volného času

4) Fenomén hry v perspektivě historických sociálních věd

5) Studium svátku, slavnosti a karnevalu - kulturní konfigurace a sociální kontext

6) Teorie kultury v zorném poli kulturních dějin, sociologie kultury, kulturálních studií a sociokulturní antropologie

7) Aspekty masové kultury

8) Sociální typologie: flâneur, turista, poutník, kutil (amatér), hráč (viz Zygmunt Bauman a další)

9) Doprava v historicko-sociologické perspektivě

10) Kulturní kontext českého cestovatelství
Poslední změna: 23. září 2015 09:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám