Státní závěrečné zkoušky

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří dílčích zkoušek a následné obhajoby diplomové práce:


1) Teoretické koncepce historické sociologie

2) Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat

3) Specializační část závěrečné zkoušky

  • A. Teorie sociální změny a modernizačních procesů

  • B. Historická sociologie kultury a každodennosti

  • C. Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů

4) Obhajoba diplomové prácePřihláška k SZZ

Ke státním závěrečným zkouškám je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, úspěšném zakončení všech povinných předmětů a splnění dvou předmětů z jednoho ze tří povinně-volitelných bloků.


Studenti historické sociologie se hlásí ke všem částem státní zkoušky najednou. To znamená, že v jediné přihlášce oznamují vybraný termín jak pro státní zkoušku z teoretických koncepcí, metod výzkumu i volitelného bloku (která probíhá v řádném termínu najednou), tak pro obhajobu diplomové práce.


Nejprve je nutné přihlásit se na termín SZZ a obhajob v SIS.


Studenti, kteří u SZZ neuspěli, musí podat novou přihlášku, ve které se přihlásí na opravný termín dané části SZZ, kterou opakují.


Přihláška ke SZZ a k obhajobě DP je závazná. Nedostavení se na přihlášený termín bude v souladu se studijním řádem posuzováno jako propadnutí termínu.Postup pro odevzdávání přihlášky

1. V SIS si pro každou státní zkoušku (vč. obhajoby DP a případných opravných termínů jakékoliv části SZZ) vygenerujte přihlášku pro konkrétní termín SZZ, ke které se hlásíte. Na úvodní stránce SIS klikněte na "Státní závěrečné zkoušky" a v oddílu "Akce" zadejte "Tisk přihlášky" v daném termínu a klikněte na "Proveď" - to Vám přihlášku vygeneruje.

2. Podepsanou přihlášku odevzdejte v úředních hodinách tajemnici studijního programu, a to nejpozději k termínu stanoveném harmonogramem akademického roku.Poslední změna: 6. říjen 2020 14:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám