Státní závěrečné zkoušky

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří dílčích zkoušek a následné obhajoby:


1) Teoretické koncepce historické sociologie

2) Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat

3) Povinně-volitelný blok

  • A. Teorie sociální změny a modernizačních procesů

  • B. Historická sociologie kultury a každodennosti

  • C. Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů

4) Obhajoba diplomové práceZnění státnicových otázek

Teoretické koncepce historické sociologie


Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat


Povinně volitelný blok:

pro studenty zahajující studium v ak. roce 2012/2013 či později:

A: Teorie sociální změny a modernizačních procesů

B: Historická sociologie kultury a každodennosti

C: Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů


Pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce 2011/2012 a dříve

A. Sociální struktura a dynamika

B. Kulturní dějiny a sociologie volného času

C. Historická sociologie politiky, nacionalismu a občanské společnostiPřihláška k SZZ

Ke státním závěrečným zkouškám je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, úspěšném zakončení všech povinných předmětů a splnění dvou (potažmo tří) předmětů z jednoho ze tří povinně-volitelných bloků.


Studenti historické sociologie se hlásí ke všem částem státní zkoušky najednou. To znamená, že v jediné přihlášce oznamují vybraný termín jak pro státní zkoušku z teoretických koncepcí, metod výzkumu i volitelného bloku (která probíhá v řádném termínu najednou), tak pro obhajobu diplomové práce (pro niž mohou zvolit termín stejný nebo pozdější).


Rovněž je nutné přihlásit se na termín SZZ a obhajob v SIS.


Studenti, kteří u SZZ neuspěli, musí podat novou přihlášku, ve které se přihlásí na opravný termín dané části SZZ, kterou opakují.


Přihláška ke SZZ a k obhajobě DP je závazná. Nedostavení se na přihlášený termín bude v souladu se studijním řádem posuzováno jako propadnutí termínu.Postup pro odevzdávání přihlášky

1. Stáhněte si a řádně vyplňte formulář přihlášky:

a) pro studující, kteří zahájili studium v akademickém roce 2011/2012 a dříve tento: formulář I.

b) pro studující, kteří zahájili studium v akademickém roce 2012/2013 a později tento: formulář II.

2. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v úředních hodinách tajemnici pracoviště, a to nejpozději k termínu stanoveným harmonogramem akademického roku.


Nejbližší termín pro podání přihlášky ke SZZ a obhajobě je pátek 5. ledna 2018.


Poslední změna: 17. listopad 2017 15:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám