Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů

1. Formy předstátní organizace moci. Tlupy, kmeny, náčelnictví.

2. Teorie vzniku raného státu. Rané státy Mezopotámie, Egypt, Střední Amerika.

3. Orientální despocie, srovnání starověké Číny a Indie

4. Muslimské říše, instituce vojenského otroctví

5. Patrimonialismus a feudalismus u Maxe Webera

6. Vývoj parlamentů

7. Realistické, idealistické a konstruktivistické teorie mezinárodních vztahů.

8. Geopolitické teorie

9. Typy mezinárodních systémů v dějinách podle Buzana a Littla

10. Hobbesovské, kantiánské a grotiánské paradigma mezinárodního řádu podle Bulla
Poslední změna: 6. říjen 2020 15:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám