Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů

1. Popište teoretický základ neorealistických analýz mezinárodních vztahů (K. Waltz…).

2. Vysvětlete, na čem je založena konstruktivistická analýza mezinárodních vztahů (A. Wendt…).

3. Jaké byly podle Buzana a Littlea mezinárodní systémy v průběhu světových dějin?

4. Popište aktéry a charakteristiky mezinárodních vztahů v různých světových systémech.

5. Úloha velmocí pro definování svétového systému. Jak definovat "velmoc" v historickém vývoji?

6. Faktory aktivismu občanské společnosti

7. Představte a vysvětlete základy Touraineovy teorie sociálních hnutí.

8. Vznik moderních států v Evropě, v jakých obdobích vznikly (I. Wallerstein…)

9. Koncepce občanské společnosti (Tocqueville…)

10. Představte vybranou sociologickou teorii konfliktu (např. Dahrendorf, Coser, Mills).
Poslední změna: 23. září 2015 09:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám