Sociální struktura a dynamika

1) Problém smyslu v chápající a interpretativní sociologii (Weber, Schütz, Blumer…)


2) Pojetí struktury ve strukturalismu, poststrukturalismu a  strukturalistickém konstruktivismu (Lévi-Strauss, Foucault, Bourdieu…)


3) Různá pojetí jednání a chování v soudobých sociologických teoriích (Homans, Coleman, Collins, Goffman…)


4) Konstruktivismus a pokusy o jeho překonání (Berger + Luckmann, Hacking, Latour…)


5) Koncepce sociálního systému ve strukturním funkcionalismu a v soudobé systémové teorii (Parsons, Luhmann…)


6) Individualismus versus holismus, problém jejich překonání (Elias, Giddens…)


7) Kritická a radikální teorie, sociologická intervence (frankfurtská škola, Mills, Touraine…)


8) Časoprostorové souřadnice sociálních jevů, sociologie času a časovost v sociologii (Sorokin, Braudel…)


9) Odlišné přístupy k teorii sociální změny (evolucionismus, konfliktualismus, cyklické teorie)


10)  Různá pojetí "revoluce" (sociální revoluce, revoluce shora, průmyslová revoluce, vědecká revoluce, transformace…)


Poslední změna: 17. listopad 2017 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám