Kulturní dějin a sociologie volného času


1/ Teoretické a metodologické přístupy ke zkoumání každodennosti v perspektivě historických sociálních věd.


2/ Předmoderní, moderní a postmoderní každodennost.


3/ Historická sociologie volného času.


4/ Fenomén hry v perspektivě historických sociálních věd.


5/ Performance, dramaturgie a vizualita jako aspekty historického sociálně-vědního bádání.


6/ Rituály náboženské a každodenní.


7/ Studium svátku, slavnosti a karnevalu - kulturní konfigurace a sociální kontext.


8/ Teorie kultury v zorném poli  kulturních dějin, sociologie kultury, kulturálních studií a  sociokulturní antropologie.


9/ Diskuse o obsahovém vymezení pojmu kultura. Materiální a duchovní kultura.


10/ Aspekty masové kultury.


Poslední změna: 17. listopad 2017 15:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám