Historická sociologie politiky, nacionalismus a občanské společnosti

1. Popište teoretický základ neorealistických analýz mezinárodních vztahů (K. Waltz…).


2. Vysvětlete, na čem je založena konstruktivistická analýza mezinárodních vztahů (A. Wendt…).


3. Jaké byly podle Buzana a Littlea mezinárodní systémy v průběhu světových dějin.


4. Popište aktéry a charakteristiky mezinárodních vztahů v různých světových systémech.


5. Úloha velmocí pro definování svétového systému. Jak definovat "velmoc" v historickém vývoji?


6. Faktory aktivismu občanské společnosti.


7. Představte a vysvětlete základy Touraineovy teorie sociálních hnutí.


8. Vznik moderních států v Evropě, v jakých obdobích vznikly (I. Wallerstein…).


9. Koncepce občanské společnosti (Tocqueville…).


10. Představte vybranou sociologickou teorii konfliktu (např. Dahrendorf, Coser, Mills).


Poslední změna: 17. listopad 2017 15:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám